Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L582/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top