Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L206/2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L206/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Număr de înregistrare: 221
Data de postare a opiniei: 04.04.2019 01:35:00
De la: FUGA CHU YON EL
Textul opiniei: ATENTIE!!! Regulile nu se pot schimba in timpul jocului. PS Stampila e la NOI !!! Succes(uri)!!!

L206/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Număr de înregistrare: 82
Data de postare a opiniei: 07.03.2019 14:54:00
De la: Ion Vasilescu
Textul opiniei: Independen?a magistra?ilor este garantata de pensie Acest lucru este clar statuat de catre numeroase hotarâri ale CCR ca si garan?ie a predictibilita?ii unor venituri pentru magistra?ii care urmeaza a se pensiona. Statutul constitutional al magistratilor, statut dezvoltat prin lege organica care cuprinde o serie de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii, - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componenta a independen?ei justi?iei, garan?ie a statului de drept. Curtea Constitu?ionala a acestei ?ari a stabilit ca statutul constitu?ional al magistra?ilor - statut dezvoltat prin lege organica ?i care cuprinde o serie de incompatibilita?i ?i interdic?ii, precum ?i responsabilita?ile ?i riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii. Aceea?i Curte Constitu?ionala a constatat, printre altele ca, dispozi?iile cap. II din Legea nr 303/2004 republicata stabilesc o serie de incompatibilita?i ?i interdic?ii pentru judecatori, cum ar fi: interzicerea desfa?urarii de activita?i comerciale, de activita?i de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura, interzicerea dobândirii calita?ii de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societa?i civile, societa?i comerciale, inclusiv banci sau alte institu?ii de credit, societa?i de asigurare ori financiare, companii na?ionale, societa?i na?ionale sau regii autonome, a calita?ii de membru al unui grup de interes economic; nu pot face parte din partide sau forma?iuni politice ?i nici sa desfa?oare sau sa participe la activita?i cu caracter politic; sunt obliga?i ca în exercitarea atribu?iilor sa se ab?ina de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice; nu î?i pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfa?urare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul; nu pot sa dea consulta?ii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instan?e sau parchete decât acelea în cadrul carora î?i exercita func?ia ?i nu pot îndeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeaza de avocat, etc, etc. Cred ca este suficient, daca nu, se pot consulta toate hotarârile CCR de vreo 10 ani încoace în ceea ce prive?te unele pensii speciale.

L206/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Număr de înregistrare: 80
Data de postare a opiniei: 03.03.2019 09:06:00
De la: Mitra Viorel
Textul opiniei: Noi v-am trimis în Parlament sa ganditi si sa construi?i o via?a mai buna pentru to?i românii, NU sa specula?i din ce zona pute?i câ?tiga capital electoral si in acelasi timp sa lovi?i in alte categorii socio-profesionale initiand tot felul de proiecte aberante, care cu siguran?a nu vor avea nicio sus?inere. Pacat !!!

L206/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Număr de înregistrare: 62
Data de postare a opiniei: 23.02.2019 19:19:00
De la: Mihai
Textul opiniei: Dl. Cîtu ,oare nu realizati ca prin aceasta propunere PNL,pierde minim 500000 de voturi?asa reusiti sa dirijati catre stînga multe persoane ce aveau tendinta de a vota dreapta.Nu pricepe?i ca pensionarii vor vota stînga?Pacat!ar fi cazul sa reanalizati modul de formulare al initiativei!!!!Go to top