Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L141/2019 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top