Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L374/2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L374/2019
Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Număr de înregistrare: 600
Data de postare a opiniei: 16.06.2019 01:02:00
De la: Tutunaru Florin Catalin
Textul opiniei: Stima?i senatori, in speran?a ca opiniile noastre sunt luate în considerare ?i nu o simpla formalitate legislativa, revenim cu rugamintea de a se analiza ?i legiferare meritele militarilor veterani care de?i nu au fost rani?i dar datorita meritelor deosebite din timpul misiunilor de lupta executate ai fost decora?i pentru curaj, ini?iativa ?i spirit de sacrificiu ?i au fost decora?i de catre Pre?edintele României cu Ordine ?i medalii na?ionale cu însemn de razboi, sa li acorde conform ierarhiei decora?iilor de razboi prevazuta în Legea Nr. 29/2000, indemniza?ii similare cu cei rani?i ?i invalizi, respectiv 2 salarii medii brute pe economie neimpozabile. Aceasta ar constitui o recunoa?tere morala a statului român fata de meritele acestora, mai ales acum când pentru to?i ceilal?i veterani ai fost abrogate toate celelalte infime drepturi în vigoare în prezent prin proiectul de Lege Nr. 176/2019, deja votat în Senat. Aceste drepturi pentru un numar extrem de mic in jur de 200, inclusiv cu vei 29 de eroi decora?i post mortem ar trebui sa reprezinte recuno?tin?a statului român, sa cum se acorda pentru veteranii de razboi din cele 2 razboaie mondiale, mii de revolu?ionari sau sportivii de performan?a medalia?i care au renta viagera. În speran?a unei juste analize ?i legiferare, va rugam sa analiza?i cu mare aten?ie aceste opinii transmise, va mul?umim!

L374/2019
Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Număr de înregistrare: 598
Data de postare a opiniei: 07.06.2019 01:20:00
De la: Tutunaru Florin Catalin
Textul opiniei: Cu deosebit respect va aduc la cuno?tin?a faptul ca prezen?a propunere legislativa este identica cu cea propusa de domnul senator Brailoiu Tit, înregistrata la Senat cu nr.176/2019 care a fost votata în data de 03.06.2019 ?i trimisa la Camera Deputa?ilor. Totodata va comunic ca de?i ini?iatorul propusese in forma ini?iala ?i indemniza?ii neimpozabile in cuantum de 400 lei neimpozabili pentru militarii veterani cât ?i drepturile prevazute în prezent în OUG 83/2006 pentru militarii remarca?i pentru fapte excep?ionale de eroism ?i au fost decora?i cu Ordine ?i medalii na?ionale de razboi conform sistemului na?ional de decora?ii, in forma adoptata de Senat au disparut în totalitate. Nu în?elegem ce se doreste, decât abrogarea unor drepturi deja acordate militarilor decora?i de razboi? Chiar nu urmare?te nimeni aceste lucruri iar domnul Brailoiu face toate legile din Senat precum propunerea de modificare a Legii pensiilor militare? Iar ceilal?i spun ca nu au urmarit propunerile acestuia dar totu?i le voteaza? Va supun aten?iei studierea acestor lucruri pâna nu este prea târziu ?i se abroga drepturile deja în vigoare pentru militarii decora?i pentru merite excep?ionale carota ar trebui sa li acorde indemniza?ii similare cu ale celor rani?i ?inând cont de numarul mic al acestora raportat la meritele acestora. Oare chiar suntem atât de batjocori?i ?i nelua?i in seama precum veteranii de razboi, revolu?ionarii sau sportivii de performanta care beneficiaza de rente viagere ?i infinit de multe alte drepturi? Tot trimitem opinii pentru dezbatere dar cred ca nu se uita nimeni la ele , fiind o formalitate. Oare unde ar trebui sa ma adresez, presei? Sau pute?i sa ma chema?i în plen la comisie sa va expun argumentele de la baza acestora cu trairile din teatrul de opera?ii din Irak unde am stat 24 de ore in incercuire ?i izola?i în Masura pe malul Eufratului sub focul mortierelor in anul 2004? Sau in anul 2006 când camaradul nostru slt.pm Hâncu Bogdan a cazut primul la datorie în Irak ?i în ?ara am fost cataloga?i de catre Cristian Tudor Popescu ca ?i " cap?unarii României". Am avut cel mai dezgustator sentiment de abandonare în de?ertul irakian de parca am fi fost mercenari ?i nu în interesul statului român cu care se lauda dar ?i uita.Acelasi sentiment ne încearca ?i acum când suntem ignora?i în totalitate, cu excep?ia generozita?ii statului român de a ne acorda conform Legii decora?iilor Nr. 29/2000 loc de veci în mod gratuit. Ne cerem scuze cu ghilimelele de rigoare ca am avut ghinionul de a ne întoarce întregi acasa dar decora?i cu Ordine na?ionale cu însemn de razboi pentru spirit de sacrificiu . Ma gândesc serios conform art 77 din Legea Nr. 39/2000 privind sistemul na?ional de decora?ii al României sa cer audien?a la care am dreptul la Pre?edintele României, sa i mul?umesc pentru decora?ia conferita ?i sa i o înapoiez pentru ca la noi nu reprezinta nimic sau poate sa folosesc brevetul când o sa zugravesc prin casa in lipsa unui ziar. De?i am sentimentul ca nu o sa citeasca nimeni cele 3 opinii/propuneri pe care vi le am înaintat pentru analiza ?i o sa le arunce la cos, va rog sa mi scuza?i poate insistenta ?i poate forma mai dura dar consider ca acestea sunt trairile ?i camarazilor mei care deja sunt desemna?i ca nu reprezentam nimic în fa?a clasei politice decât pentru campanie sau imagine. Mul?umim...

L374/2019
Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Număr de înregistrare: 491
Data de postare a opiniei: 24.04.2019 11:17:00
De la: Tutunaru Florin Catalin
Textul opiniei: Va rog sa ave?i în vedere faptul ca proiectul legislativ supus consultarii publice, de?i aduce o repara?ie binevenita, dar deja existenta pentru militarii participan?i la ac?iuni militare, prevazuta în OUG 82/2006, prin intrarea în vigoare a noii legi ?i abrogarea OUG 82/2006, exclude din start ?i cele câteva drepturi simbolice prevazute la art.8.(3) lit. a) ?i b) deja legiferate pentru militarii participan?i la ac?iuni militare ?i decora?i cu însemn de razboi conform ierarhiei sistemului na?ional de decora?ii al României ?i constau în câteva drepturi simbolice ?i inaplicabile în prezent cu excep?ia gratuita?ii pe mijloacele de de transport în comun locale de suprafa?a ?i subteran. Luând exemplul din perioada interbelica prin care militarii remarca?i pentru fapte excep?ionale pe câmpul de lupta au fost recompensa?i in func?ie de decora?ia conferita conform ierarhiei decora?iilor de razboi cu rente viagere ?i chiar împroprietari?i, este imperios necesara completarea art.11 cap. IV din noua lege cu un nou alin.(8) prin care sali de acorde indemniza?ii similare ca ?i celor rani?i, militarilor care pentru ac?iuni de amploare ?i cu cota ridicata de risc ai fost decora?i cu Ordine Na?ionale cu Însemn de Razboi conform ierarhiei prevazute în Legea Nr. 29/2000. Ar constitui o recunoa?tere morala a meritelor acestora a?a cum beneficiaza veteranii de razboi conform Legii 44/1994, rente viagere conform Legii sportului nr. 69/2000, pentru sportivii medalia?i la campionate ?i beneficiaza ?i de prime de la Guvern ?i sponsori ?i care cu tot respectul pentru efortul lor nu au reprezentat România cu riscul pierderii vie?ii pe care militarii decora?i cu însemn de razboi ?i l au asumat sau imdemnizatii pentru mii de revolu?ionari ?i infinit de multe alte drepturi conform Legii recuno?tin?ei Nr. 341/2004. Numarul celor decora?i cu însemn de razboi participan?i la ac?iuni militare în afara statului român din toate structurile sistemului na?ional de aparare este extrem de mic 29 cazuti la datorie decora?i postmortem, 176 rani?i ?i sub 100 cei care nu au fost rani?i dar s-au remarcat prin spirit de sacrificiu in indeplinirea misiunilor de lupta executate conform Jurnalului ac?iunilor militare ?i brevetelor preziden?iale de decorare cu însemn de razboi. Meritele acestora au fost sistematic omise în sensul unei juste aprecieri din partea societa?ii civile ?i în special a clasei politice. În aten?ia domnului ministru al apararii na?ionale domnul GABRIEL LES ?i a domnului senator SERBAN NICOLAE. In speran?e unei juste analize, apreciere ?i legiferare, va mul?umesc anticipat!

L374/2019
Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Număr de înregistrare: 484
Data de postare a opiniei: 22.04.2019 09:57:00
De la: Tutunaru Florin Catalin
Textul opiniei: Va felicit pentru aceasta ini?iativa legislativa care completeaza OUG 82/2006, care dupa 13 ani nu a putut reglementa in întregime cu excep?ia celor rani?i/deceda?i, necesitatea resimsitita la nivelul organismului militar. Totu?i va supun aten?iei ?i analizei ?i reglementarea privind recunoa?terea meritelor militarilor participan?i la ac?iuni militare care pentru merite excep?ionale conform art. 76 alin. 2 din Legea 29/2000 privind sistemul na?ional de decora?ii al României, au fost decora?i cu Ordine ?i medalii na?ionale cu însemn de razboi pentru curaj, ini?iativa ?i spirit de sacrificiu in indeplinirea misiunilor de lupta chiar daca nu au fost rani?i, fiind imperios necesara ?i recompensarea acestora conform ierarhiei decora?iilor de razboi. In acest sens va propun analizei ?i legiferarii, completarea art. 11 cap. IV din prezenta lege cu un nou alin. 8 care sa prevada: Militarii participan?i la misiuni în afara teritoriului na?ional ?i au fost decora?i cu Ordine na?ionale ?i medalii, cu însemn de razboi, beneficiaza lunar de indemniza?ii, astfel: a) Cei decora?i cu Ordinul Mihai Viteazul, Ordinele Na?ionale Steaua României, Serviciul Credincios ?i Pentru Merit, beneficiaza de o indemniza?ie in cuantum de 2 salarii medii brute pe economie neimpozabile; b) Cei decora?i cu Ordinele Virtutea militara, aeronautica ?i maritima beneficiaza de o indemniza?ie de 1,5 salarii medii brute pe economie; c) Cei decora?i cu medalii ?i cruci na?ionale cu însemn de razboi beneficiaza de 1 salariu mediu brut pe economie. Men?ionam faptul ca exista legisla?ie similara entru veteranii de razboi prevazuta în Legea 44/1994 privind veteranii de razboi prin care se face diferen?ierea în func?ie de decora?iei ?i ierarhie, sportivii de performan?a medalia?i la campionate beneficiaza de rente viagere in func?ie de medalia ob?inuta, prevazute în legea sportului Nr. 69/2000 precum ?i mii de revolu?ionari care beneficiaza de indemniza?ii ?i mult mai multe alte drepturi. Apreciem ca nu ar constitui un efort financiar deosebit raportat la meritele acestora ?inând cont de faptul ca cei decora?i de razboi conform Cancelariei Ordinelor sunt in numar extrem de mic respectiv 29 militari cazuri la datorie ?i decora?i postmortem, 176 rani?i ?i decora?i precum ?i sub 100 militari decora?i cu însemn de razboi care nu au fost rani?i dar s au remarcat în mod excep?ional în îndeplinirea misiunilor de lupta. Men?ionam faptul ca în afara unor drepturi simbolice prevazute în OUG 82/2006, cei decora?i beneficiaza în mod gratuit doar de loc de veci a?a cum prevede Legea 29/2000. In speran?a unei juste analize ?i legiferare de catre factorul politic macar acum, va mul?umim anticipat.Go to top