Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L96/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L96/2020
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare
Număr de înregistrare: 13
Data de postare a opiniei: 03.02.2020 0:00:00
De la: Iordan Aurelian Antonio
Textul opiniei:
având în vedere propunerea legislativă înregistrată la Senat sub nr. B557/2019 și aflată la
data comunicări prezentei în procedura de dezbatere publică,
având în vedere scopul principal al modificărilor și completărilor propuse spre aprobare
conform conținutului acesteia dar și motivele prezentate de inițiatorul propunerii de completare și
modificare legislativă a dispozițiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal,
formulez prezenta opinie de modificare a condiției necesar a fi îndeplinită pentru aplicarea
dispozițiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completarile ulterioare, cu
privire la condițiile necesar a fi îndeplinite pentru executarea la domiciliu a pedepsei închisorii
conform art. 1 pct. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr. B557/2019, în sensul majorării
cuantumului pedepsei cu închisoarea de la 7 ani la 10 ani de la art. 981 alin. (1) lit.a), pedepse
aplicate pentru infracțiunile care exced sfera infracțiunilor contra vieții, contra integritalii corporale
sau sanatații, infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie sau asupra fatului, infracțiuni
contra libertății și integritatii sexuale, infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, trafic de
persoane sau de minori, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plata electronice,
contra siguranței și integritatii sistemelor și datelor informatice, precum și infractiuni prevazute de
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,
republicata.
Prezenta opinie de majorare a termenului pedepsei inchisorii de la 7 ani la 10 ani pentru
care se poate aplica executarea la domiciliu a pedepsei închisorii conform propunerilor legislative
anterior precizate are în vedere pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracțiunile care exced
infracțiunile precizate la conform art. 1 pct. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr.
B557/2019, în sensul introducerii art. 981 alin. (2) lit.c) deoarece în practica instanțelor de judecată
regăsim pedepse cu închisoarea aplicate pentru astfel de infracțiuni într-un cuantum și de 9,6 ani.
Ca și caz particular, propunerea de majorare a termenului are în vedere cazul în care a fost aplicată la
pedeapsa cu închisoarea de 9 ani cu executare în regim de detenție în cadrul condamnării unui inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Cu privire la tipicitatea infracțiunii, la prejudiciului produs statului român cu implicațiile
aferente recuperării acestuia, la scopul aplicării unei pedepse cu privarea de libertate în cazul unor
astfel de infracțiuni, precum și la situația actuală existentă în penitenciarele din România în ceea ce
privește suprapopularea acestora, situație care a dus la condamnarea României la CEDO în foarte
multe dosare astfel cum această situație a fost expusă în motivele prezentate de inițiatorul
propunerii de modificare legislativă, și, nu în ultimul rând, la faptul că aplicarea sancțiunilor de drept
penal nu ar trebui să aibă doar caracter punitiv, ci și preventiv, și să asigure reeducarea persoanelor
care au săvârșit fapte penale, apreciem că limita pedepsei închisorii pentru executarea pedepse la
domiciliu în astfel de cazuri trebuie majorată la 10 ani pentru infracțiunile care exced lista
infracțiunilor precizate la art. 981 alin. (2) lit.c) astfel cum a fost înaintată propunerea de completare a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal prin introducerea Secțiuni a 51 –a. Această apreciere are la
bază practica neunitară a instanțelor de judecată ce privește cuantumul pedepselor cu închisoare
aplicate pentru condamnarea inculpaților care au săvârșit infracțiuni tipice, în circumstanțe similare.

L96/2020
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare
Număr de înregistrare: 12
Data de postare a opiniei: 03.02.2020 0:00:00
De la: Dermengiu Kristine
Textul opiniei:

in concordanta cu scopul principal al modificărilor şi completărilor propuse spre aprobare conform conţinutului acesteia, precum si motivele iniţiatorului propunerii de completare şi modificare legislativă a dispoziţiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, formulez
OPINIE
De modificare a condiţiilor necesar a fi îndeplinite pentru executarea la domiciliu a pedepsei închisorii conform art. 1 pet. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr. B557/2019, în sensul majorării cuantumului pedepsei cu închisoarea de la 7 ani la 10 ani la art. 981 alin. (1) lit.a), pedepse aplicate pentru infracţiunile care exced sferei infracţiunilor contra vieţii, contra integritalii corporale sau sănătăţii, infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie sau asupra fătului, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni de corupţie, infracţiuni de serviciu, trafic de persoane sau de minori, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plata electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice, precum şi infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicata.

jorarea termenului pedepsei închisorii de la 7 ani la 10 ani pentru care se poate aplica executarea la domiciliu a pedepsei închisorii are în vedere pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracţiunile care exced infracţiunililor precizate la conform art. 1 pet. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr. B557/2G19, în sensul introducerii art. 981 alin. (2) iit.c), deoarece în practica instanţelor de judecată regăsim pedepse cu închisoarea aplicate pentru astfel de infracţiuni într-un cuantum şi de 9,8 ani. Cu titlu de exemplu, propunerea de majorare a termenului are în vedere cazul în care a fost aplicată la pedeapsa cu închisoarea de 9 ani cu executare în regim de detenţie în cadrul condamnării unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Având in vedere tipicitatea infracţiunii, prejudiciului produs statului român raportat la scopul aplicării unei pedepse cu privarea de libertate în cazul unor astfel de infracţiuni, coroborata cu situaţia actuală a penitenciarele din România în ceea ce priveşte suprapopularea acestora si condiţiile improprii, aspecte care s-au concretizat in condamnarea României la CEDO în foarte multe dosare, precum si la faptul că aplicarea sancţiunilor de drept penal nu ar trebui să aibă doar caracter punitiv, ci şi preventiv, in considerarea principiului umanităţii, amintit si de initiator, in scopule reeducării persoanelor care au săvârşit fapte penale, apreciez ca limita pedepsei închisorii pentru executarea pedepse la domiciliu în astfel de cazuri trebuie majorată la 10 ani pentru infracţiunile care exced lista infracţiunilor precizate la art. 98' alin. (2) Iit.c). Această opinie se bazează pe practica neunitară a instanţelor de judecată in ce priveşte cuantumul pedepselor cu închisoare aplicate pentru condamnarea inculpaţilor care au săvârşit infracţiuni /pice, în circumstanţe similare.
 

L96/2020
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare
Număr de înregistrare: 11
Data de postare a opiniei: 03.02.2020 0:00:00
De la: Oltean Emanuela- Carmen
Textul opiniei:
având în steâere propunerea legislativă înregistrată la Senat sub nr. B557/2019 şi aflată la data comunicări prezentei în procedura de dezbatere publică,
având în vedere scopul principal al modificărilor şi completărilor propuse spre aprobare conform conţinutului acesteia dar şi motivele prezentate de iniţiatorul propunerii de completare şi modificare legislativă a dispoziţiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal,
formulez prezenta opinie de modificare a condiţiei necesar a fi îndeplinită pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru executarea la domiciliu a pedepsei închisorii conform art. 1 pet. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr. B557/2019, în sensul majorării cuantumului pedepsei cu închisoarea de la 7 ani la 10 ani de la art. 981 alin. (1) lit.a), pedepse aplicate pentru infracţiunile care exced sfera infracţiunilor contra vieţii, contra integritalii corporale sau sănătăţii, infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie sau asupra fătului, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni de corupţie, infracţiuni de serviciu, trafic de persoane sau de minori, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plata electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice, precum şi infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicata.
Prezenta opinie de majorare a termenului pedepsei închisorii de la 7 ani la 10 ani pentru care se poate aplica executarea la domiciliu a pedepsei închisorii conform propunerilor legislative anterior precizate are în vedere pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracţiunile care exced infracţiunile precizate la conform art. 1 pet. 3 din propunerea legislativă înregistrată sub nr. B557/2019, în sensul introducerii art. 981 alin. (2) iit.c) deoarece în practica instanţelor de judecată regăsim pedepse cu închisoarea aplicate pentru astfel de infracţiuni ce depăşesc limita de 7 ani. Ca şi caz particular, propunerea de majorare a termenului are în vedere căzu! în care a fost aplicată la pedeapsa cu închisoarea de 9 ani cu executare în regim de detenţie în cadrul condamnării unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Cu privire la tipicitatea infracţiunii, la prejudiciului produs statului român cu implicaţiile aferente recuperării acestuia, la scopul aplicării unei pedepse cu privarea de libertate în cazul unor astfel de infracţiuni, precum şi la situaţia actuală existentă în penitenciarele din România în ceea ce priveşte suprapopularea acestora, situaţie care a dus ia condamnarea României la CEDO în foarte
 Go to top