Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

Număr de înregistrare Senat: L509/2010
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX522/2010
Adresa: 
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:854/30.06.2010
Procedura de urgență:Da
Stadiu: înscris pe ordinea de zi
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-06-2010 cu nr.b624 (adresa nr.E157/30/06/2010)-înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr. b624
02-09-2010 cu nr.L509 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
02-09-2010 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 15/09/2010)
21-09-2010 prezentare în Biroul Permanent (Comisia pentru învăţământ solicită sesizarea Comisiei juridice pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
21-09-2010 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
21-09-2010 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 607(proiectul de lege urmează să fie trimis la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
27-09-2010 trimis la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată
02-11-2010 adoptat de Camera Deputaților
05-11-2010 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L509 (adresa nr.plx522/2010/)
09-11-2010 cu nr.L509 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
09-11-2010 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 14/12/2010)
09-11-2010 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 07/12/2010)
14-12-2010 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 843-NEGATIV
06-04-2011 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 61-FAVORABIL cu amendamente
11-05-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-05-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-09-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-11-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-12-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-02-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-02-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-02-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-03-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-03-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-03-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
23-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-06-2012 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
17-02-2014 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 31-NEGATIV
18-02-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-02-2014 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 109 NU=5 AB=19) cu titlul " Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării"
24-02-2014 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
26-02-2014 trimis la promulgare
18-03-2014 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L509Preşedintele României cere reexaminarea legii; cererea de reexaminare este înaintată Camerei Deputaţilor
18-03-2014 Președintele României cere reexaminarea legii
15-04-2014 adoptat de Camera Deputaților Cu titlul: "Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010…"
22-04-2014 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 06/06/2014)
22-04-2014 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 03/06/2014)
18-03-2015 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 41-NEGATIV
23-03-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-03-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-03-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
09-03-2017 Adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern Nr.199/02.03.2017 (favorabil)
27-02-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 33-FAVORABIL
04-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-03-2019 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 19/03/2019)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- adresa de sesizare a comisiilor pentru reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- adresa pentru raport suplimentar la cererea de reexaminare
- raport suplimentar la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
Go to top