Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice

Număr de înregistrare Senat: L145/2012
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX1/2012
Adresa:plx1/2012/2012
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1317/13.12.2011
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 140/18.07.2012 publicatã în M.O. 505/23.07.2012
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
27-12-2011 înregistrat la Senat pt. informare
28-02-2012 adoptat de Camera Deputaților
01-03-2012 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b82 (adresa nr.plx1/2012/01/03/2012)
12-03-2012 cu nr.L145 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
12-03-2012 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 27/03/2012)
12-03-2012 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 21/03/2012)
12-03-2012 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 21/03/2012)
12-03-2012 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 21/03/2012)
20-03-2012 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 82-FAVORABIL
03-04-2012 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 39-FAVORABIL
05-04-2012 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 86-FAVORABIL cu amendamente
10-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
23-04-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-06-2012 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 77 NU=0 AB=0)
26-06-2012 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
28-06-2012 trimis la promulgare
16-07-2012 promulgat prin decret nr:505/16/07/2012; devine legea nr. 140/18/07/2012
23-07-2012 publicată în Monitorul Oficial nr: 505/23/07/2012

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru informare
- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top