Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012

Număr de înregistrare Senat: L243/2012
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX39/2012
Adresa:plx39/2012/2012
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:217/20.03.2012
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 83/14.06.2012 publicatã în M.O. 410/20.06.2012
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
08-05-2012 adoptat de Camera Deputaților
10-05-2012 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b184 (adresa nr.plx39/2012/10/05/2012)
21-05-2012 cu nr.L243 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
21-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-05-2012 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 21/05/2012)
21-05-2012 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 21/05/2012)
21-05-2012 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 21/05/2012)
21-05-2012 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 200-FAVORABIL
21-05-2012 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 273-FAVORABIL
21-05-2012 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 1217-FAVORABIL
21-05-2012 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 89 NU=1 AB=0)
21-05-2012 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
28-05-2012 trimis la promulgare
13-06-2012 promulgat prin decret nr:420/13/06/2012; devine legea nr. 83/14/06/2012
20-06-2012 publicată în Monitorul Oficial nr: 410/20/06/2012

- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top