Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Număr de înregistrare Senat: L504/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX737/2015
Adresa:E146/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:935/01.09.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 293/25.11.2015 publicatã în M.O. 884/25.11.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
02-09-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b437 (adresa nr.E146/02/09/2015)
07-09-2015 cu nr.L504 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
07-09-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 24/09/2015)
07-09-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 24/09/2015)
07-09-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 17/09/2015)
07-09-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 17/09/2015)
17-09-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 555-FAVORABIL cu amendamente
17-09-2015 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 303-FAVORABIL
12-10-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
12-10-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
13-10-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 222-FAVORABIL
22-10-2015 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 390-FAVORABIL cu amendamente
26-10-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-10-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 101 NU=2 AB=3)
11-11-2015 adoptat de Camera Deputaților
17-11-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
19-11-2015 trimis la promulgare
24-11-2015 promulgat prin decret nr:868/24/11/2015; devine legea nr. 293/25/11/2015
25-11-2015 publicată în Monitorul Oficial nr: 884/25/11/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top