Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

Număr de înregistrare Senat: L569/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX127/2017
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Cetăţeni cu drept de vot
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:R1739/27.10.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Adoptat de Senat
Caracterul legii:Constituțională
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
23-05-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b293- publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.883/25.11.2015;
07-06-2016 prezentare în Biroul Permanent (transmiterea la Curtea Constituţională pentru verificarea respectării dispoziţiilor constituţionale privind revizuirea Constituţiei, precum şi a celorlalte condiţii prevăzute de lege)
14-10-2016 Curtea Constituţională comunică Decizia nr.580 din 20 iulie 2016 prin care constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.150 şi art.152 din Constituţie
17-10-2016 cu nr.L569 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
17-10-2016 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/11/2016)
17-10-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 15/11/2016)
03-11-2016 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 356-FAVORABIL cu amendamente
03-11-2016 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 1545-FAVORABIL cu amendamente
07-11-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-02-2017 prezentare în Biroul Permanent - Biroul permanent a aprobat recomandarea Comisiei pentru constitutuionalitate si a Comisiei juridice privind transmiterea propunerii legislative la Camera Deputatilor, spre dezbatere si adoptare.
08-02-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului Plenul Senatului a aprobat transmiterea iniţiativei către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
09-05-2017 adoptat de Camera Deputaților
10-05-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L569 (adresa nr.plx127/2017/09/05/2017)
15-05-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 07/06/2017)
15-05-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 07/06/2017)
15-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 30/05/2017)
15-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 30/05/2017)
23-05-2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 186-FAVORABIL
30-05-2017 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 63-FAVORABIL
21-11-2017 -- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern( Nr.1770 / 13.11.2017; favorabil)
04-09-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 356-FAVORABIL
04-09-2018 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 1545-FAVORABIL
11-09-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-09-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 107 NU=13 AB=7)
18-09-2018 publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.539 din 17 septembrie 2018 asupra constituţionalităţii Legii de revizuire a Constituţiei României în Monitorul Oficial nr.798/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- decizia Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
Go to top