Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Număr de înregistrare Senat: L451/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX181/2017
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Stan Ioan - senator PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - deputat PSD; Munteanu Ioan - deputat PSD; Petrea Gabriel - deputat PSD; Rotaru Alexandru - deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin - deputat PSD
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:171/23.05.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 57/01.04.2019 publicatã în M.O. 252/02.04.2019
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
07-11-2017 adoptat de Camera Deputaților
09-11-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b555 (adresa nr.plx181/2017/07/11/2017)
13-11-2017 cu nr.L451 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
13-11-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 28/11/2017)
13-11-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 21/11/2017)
13-11-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 21/11/2017)
13-11-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 21/11/2017)
22-11-2017 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 124-FAVORABIL
23-11-2017 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 298-FAVORABIL cu amendamente
23-11-2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 800-FAVORABIL
04-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-12-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 238-FAVORABIL cu amendamente
04-12-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 82 NU=2 AB=14)
11-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
27-12-2017 Președintele României cere reexaminarea legii
09-05-2018 plenul Camerei Deputaților admite obiecțiunile Președintelui României
11-05-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L451
14-05-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 23/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 16/05/2018)
15-05-2018 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 77-NEGATIV
17-05-2018 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 534-FAVORABIL
24-05-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 330-FAVORABIL
27-02-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 35-FAVORABIL
04-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-03-2019 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 92 NU=12 AB=2) cu titlul: "Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011"
18-03-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
23-03-2019 trimis la promulgare
01-04-2019 promulgat prin decret nr:197/01/04/2019; devine legea nr. 57/01/04/2019
02-04-2019 publicată în Monitorul Oficial nr: 252/02/04/2019

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- forma de semnat pentru promulgare - după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- adresa către Senat cu forma reexaminată
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top