Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public judeţean şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău

Număr de înregistrare Senat: L137/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX219/2018
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Benea Adrian-Dragoș - senator PSD; Smarandache Miron-Alexandru - senator PSD; Dunava Costel Neculai - deputat PSD; Floroiu Ionel - deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - deputat PSD; Şotcan Theodora - deputat PSD; Şova Lucian - deputat PSD; Vlase Petru Gabriel - deputat PSD
Număr de articole:4
Avizul Consiliului Legislativ:51/18.01.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
13-12-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b658
19-12-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 18.01.2018)
19-12-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
18-01-2018 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 51/18.01.2018 (favorabil)
19-02-2018 cu nr.L137 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
19-02-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 13/03/2018)
19-02-2018 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 06/03/2018)
19-02-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 06/03/2018)
06-03-2018 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare transmite avizul cu nr. 28-FAVORABIL cu amendamente
19-03-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 57-FAVORABIL cu amendamente
04-04-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-04-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-04-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-04-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 85 NU=18 AB=0) cu titlul: "Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău în domeniul public al judeţului Bacău"
16-05-2018 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei…"
22-05-2018 prezentare în Biroul Permanent propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei pentru constituţionalitate, pentru punct de vedere cu privire la procedura legislativă
29-05-2018 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 887/29.05.2018 (negativ)
04-07-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
27-07-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
19-09-2018 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.565/ 19/09/2018)
12-11-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L137- urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.565/ 19.09.2018
19-11-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 11/12/2018)
19-11-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 11/12/2018)
07-02-2019 Comisia pentru administraţie publică depune raportul cu nr. 377-NEGATIV
07-02-2019 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 1685-NEGATIV
11-02-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-02-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-02-2019 respins de Senat (nr. voturi: DA= 91 NU=0 AB=0)
07-05-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la reexaminare
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- Evaluare primară
Go to top