Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

Număr de înregistrare Senat: L715/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX49/2019
Adresa:E209/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1122/28.11.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la promulgare
Caracterul legii:-
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
04-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b666 (adresa nr.E209/03/12/2018)
10-12-2018 cu nr.L715 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
10-12-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 19/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 12/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 12/02/2019)
18-12-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 499-FAVORABIL
05-02-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 631-FAVORABIL
06-02-2019 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 11-FAVORABIL
11-02-2019 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
03-04-2019 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental 'gROwț - Contul individual de economii Junior Centenar' "
08-04-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-04-2019 trimis la promulgare
02-05-2019 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
Go to top