Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de înregistrare Senat: L100/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Dumitrache Ileana Cristina - deputat PSD; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Mărgărit Mitică-Marius - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Pană Adriana-Doina - deputat PSD; Popa Florin - deputat PSD; Răduț Violeta - deputat PSD; Socotar Gheorghe-Dinu - deputat PSD; Stancu Florinel - deputat PSD; Steriu Valeriu-Andrei - deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:20/17.01.2019
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b676 (adresa nr.bpi984/2018/10/12/2018)
18-12-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
18-12-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 17.01.2019)
18-12-2018 trimis pentru punct de vedere la Guvern
17-01-2019 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 20/17.01.2019 (favorabil)
05-02-2019 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 232/05.02.2019 (favorabil)
18-02-2019 cu nr.L100 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
18-02-2019 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 05/03/2019)
18-02-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 05/03/2019)
18-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 26/02/2019)
27-02-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 89-FAVORABIL
01-04-2019 - plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile
01-04-2019 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L100– termenul de adoptare tacită va fi prelungit de la 45 la 60 de zile
03-04-2019 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 337/03.04.2019 (negativ)
15-04-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-04-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 44-NEGATIV
15-04-2019 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 71-NEGATIV
15-04-2019 respins de Senat (nr. voturi: DA= 98 NU=1 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top