Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Număr de înregistrare Senat: L732/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX57/2019
Adresa:E217/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1172/12.11.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
14-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b691 (adresa nr.E217/14/12/2018)
17-12-2018 cu nr.L732 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
17-12-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 19/02/2019)
17-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 756-FAVORABIL
06-02-2019 Comisia pentru sănătate publică depune raportul cu nr. 10-FAVORABIL
11-02-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-02-2019 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top