Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Comisia pentru mediu
din 13 iulie 2020


Descriere De la Pana la Etaj Sala
ȘEDINȚĂ 11:00 la sediul Senatului și online CORP E3,ETAJ 2, CAMERA 323


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L414/2020 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 626/26.06.2020

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 01.07.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
01/07/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b365 (adresa nr.E138/01/07/2020)
06/07/2020 - cu nr.L414 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
07/07/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi infrastructură (TERMEN: 15/07/2020)
07/07/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală (TERMEN: 13/07/2020)
07/07/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic (TERMEN: 13/07/2020)
07/07/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 13/07/2020)
07/07/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 13/07/2020)
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi infrastructură (TERMEN: 15-07-2020)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 13-07-2020)
, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, transmis avizul (TERMEN: 13-07-2020)
, Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, transmis avizul (TERMEN: 13-07-2020)
13.7.2020 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 01.07.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 15 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
2 L420/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 616/29.06.2020

Iniţiatori: Senatori şi Deputaţi;Cârciumaru Florin - senator PSD; Iriza Scarlat - senator Independent; Marin Gheorghe - senator PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 06.07.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
26/05/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b287
02/06/2020 - trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
02/06/2020 - trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 02.07.2020)
02/06/2020 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
26/06/2020 - primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 5005/26.06.2020 (favorabil)
29/06/2020 - primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 616/29.06.2020 (favorabil)
06/07/2020 - cu nr.L420 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
06/07/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 15/07/2020)
06/07/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 13/07/2020)
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 15-07-2020)
13.7.2020 Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 06.07.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare - potrivit Expunerii de motive, se preconizează ca Strategia energetică naţională să fie adoptată prin lege după aprobarea de către Guvern; totodată, se doreşte stabilirea modului de elaborare şi adoptare a Planului Naţional Integrat în Domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice pentru perioada 2021-2030, precum şi introducerea în atribuţiile ministerului de resort a sarcinii de implementare a acestuia
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
3 L409/2020 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Caracterul legii: -

Avizul Consiliului Legislativ: 606/25.06.2020

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 29.06.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 13 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
29/06/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b357 (adresa nr.E134/29/06/2020)
30/06/2020 - cu nr.L409 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
30/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic (TERMEN: 07/07/2020)
30/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru mediu (TERMEN: 07/07/2020)
30/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO (TERMEN: 06/07/2020)
30/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 06/07/2020)
30/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 06/07/2020)
02/07/2020 - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO transmite avizul cu nr. 27/100-FAVORABIL
RAPORT comun cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic (TERMEN: 07-07-2020)
, trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, transmis avizul (TERMEN: 06-07-2020)
, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul (TERMEN: 06-07-2020)
, Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, transmis avizul cu nr. 27/100 - FAVORABIL (TERMEN: 06-07-2020)
7.7.2020 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 29.06.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 13 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
Ministerul Finanţelor Publice
4 L399/2020 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 591/18.06.2020

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 26.06.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 10 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
26/06/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b355 (adresa nr.E133/26/06/2020)
29/06/2020 - cu nr.L399 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
29/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 02/09/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 30/06/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 30/06/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 30/06/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 30/06/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 30/06/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi infrastructură (TERMEN: 30/06/2020)
03/07/2020 - Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 395-FAVORABIL
06/07/2020 - Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 203-FAVORABIL
06/07/2020 - Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale transmite avizul cu nr. 107-FAVORABIL
08/07/2020 - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 398-FAVORABIL cu amendamente
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 02-09-2020)
, trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii, transmis avizul cu nr. 395 - FAVORABIL (TERMEN: 30-06-2020)
, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul (TERMEN: 30-06-2020)
, Comisia pentru administraţie publică, transmis avizul cu nr. 203 - FAVORABIL (TERMEN: 30-06-2020)
, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, transmis avizul (TERMEN: 30-06-2020)
, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, transmis avizul cu nr. 107 - FAVORABIL (TERMEN: 30-06-2020)
30.6.2020 Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile și se calculează de la data de 26.06.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 10 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
Ministerul Finanţelor Publice
5 L400/2020 Propunere legislativă privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 595/22.06.2020

Iniţiatori: Senatori;Lungu Vasile-Cristian - senator PMP

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 29.06.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 28 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
18/05/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b267
26/05/2020 - trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
26/05/2020 - trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 25.06.2020)
26/05/2020 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
16/06/2020 - primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 4385/16.06.2020 (favorabil)
22/06/2020 - primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 595/22.06.2020 (favorabil)
29/06/2020 - cu nr.L400 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
29/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 08/09/2020)
29/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi infrastructură (TERMEN: 08/09/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 02/09/2020)
29/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 02/09/2020)
AVIZ
,trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 08-09-2020)
, Comisia pentru transporturi şi infrastructură (TERMEN: 08-09-2020)
, trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul (TERMEN: 02-09-2020)
2.9.2020 Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 29.06.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 28 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 pivind regimul drumurilor, republicată, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 - instituirea obligației utilizării, pentru combaterea poleiului și a înzăpezirii, de materiale antiderapante și fondanți chimici în stare granulată sau soluție, precum și interzicerea utilizării în acest scop a pietrișului, nisipului, prundișului, zgurii, cenușilor, separat sau în orice amestec; stabilirea și sancționarea drept contravenții a nerespectării obligațiilor instituite
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
6 L384/2020 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ: 572/15.06.2020

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Nu

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 22.06.2020. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 21 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
17/06/2020 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b340 (adresa nr.E130/17/06/2020)
22/06/2020 - cu nr.L384 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
22/06/2020 - trimis pentru raport la Comisia pentru mediu (TERMEN: 02/09/2020)
22/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 30/06/2020)
22/06/2020 - trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 30/06/2020)
30/06/2020 - Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 381-FAVORABIL
RAPORT
, trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii, transmis avizul cu nr. 381 - FAVORABIL (TERMEN: 30-06-2020)
, Comisia pentru afaceri europene, transmis avizul (TERMEN: 30-06-2020)
2.9.2020 Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 22.06.2020.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 21 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, în sensul asigurării transpunerii prevederilor art.1 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 
Go to top