Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 22 iunie 2004

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI 15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00– 16,30)

2 Demisiile unor senatori

3 Alegerea unui membru în Biroul permanent al Senatului.

4 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următorului proiect de lege: - Proiectul de lege privind fondurile de pensii administrate privat. (L455/14.06.2004)

5 Proiectul de lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. (35 articole) (L448/09.06.2004) – procedură de urgenţă Raport: Comisia economică Caracterul legii: ordinară

6 Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă. (14 articole) (L450/09.06.2004) Raport: Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport Caracterul legii: ordinară

7 Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical. (propunere legislativă) (37 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L334/03.05.2004) – continuare Raport: Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport Comisia pentru învăţământ, ştiinţă şi tineret Caracterul legii: ordinară

8 Proiectul de lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950. (2 articole + anexă) (L424/03.06.2004) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

9 Proiectul de lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (articol unic, cu o modificare)) (L451/09.06.2004)– procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

10 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administraţia Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări. (articol unic + Ordonanţă (52 articole)) (L336/05.05.2004) Raport: Comisia pentru privatizare Caracterul legii: ordinară

11 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (articol unic, cu 4 modificări) (L452/09.06.2003) - adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – prioritate integrare Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

12 Proiectul de lege privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. (3 articole + anexă) (L389/26.05.2004) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

13 Legea privind organizarea judiciară. (L323/14.06.2004) – reexaminare – prioritate integrare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

14 Legea privind statutul magistraţilor. (L324/14.06.2004) – reexaminare – prioritate integrare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

15 Lege privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (L233/02.06.2004) – reexaminare – prioritate integrare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

16 Proiectul de lege privind executarea pedepselor. (97 articole) (L368/19.05.2004) – procedură de urgenţă – prioritate integrare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

17 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. (articol unic + Ordonanţă (8 articole + anexă) (L317/28.04.2004) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (articol unic, cu 2 modificări) (de la Camera Deputaţilor – Senatul prima Cameră sesizată) (L432/09.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

19 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 10/2001. (2 articole) (de la Camera Deputaţilor – Senatul prima Cameră sesizată) (L343/05.05.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

20 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice. (articol unic, cu o modificare) (de la Camera Deputaţilor – Senatul prima Cameră sesizată) (L438/09.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

21 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. (articol unic, cu 2 modificări) - adoptat de Camera Deputaţilor (L349/07.05.2002) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

22 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. (2 articole, cu 5 modificări) (de la Camera Deputaţilor – Senatul prima Cameră sesizată) (L434/09.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

23 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunuei Coşbuc, în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L423/03.06.2004) – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

24 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Prăjeşti, judeţul Bacău, prin reorganizarea comunei Traian. (6 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L425/03.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

25 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Buciumi, judeţul Bacău, prin reorganizarea comunei Ştefan cel Mare. (6 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L426/03.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

26 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Gioseni, judeţul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamaşi. (6 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L428/03.06.2004)– raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

27 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Odobeşti, judeţul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni. (6 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L429/03.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

28 Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş. (2 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L430/03.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

29 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (L445/09.06.2004) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională Caracterul legii: organică

30 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) (de la Camera Deputaţilor – Senatul prima Cameră sesizată) (L437/09.06.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului Caracterul legii: organică

31 Propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor din privatizare. (2 articole) (L398/26.05.2004) – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci Caracterul legii: ordinară

32 Întrebări, interpelări şi răspunsuri (orele 18,30 – 19,30)

Go to top