Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 24 noiembrie 2005


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI 14:30 19:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 28 noiembrie – 3 decembrie 2005
2 Aprobarea prelungirii termenului de dezbatere a următoarelor iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind procedura insolvenţei. (L461/14.09.2005) - Proiectul de lege privind azilul în România. (L669/23.11.2005)
3 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954. (2 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L506/28.09.2005) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
4 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L505/28.09.2005) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
5 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile C şi D. (articol unic + Ordonanţă (15 articole)) (L551/12.10.2005) (termen adoptare tacită : 29.11.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
6 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare. (articol unic + Ordonanţă (5 articole)) (L550/12.10.2005) (termen adoptare tacită : 30.11.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
7 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România. (articol unic + Ordonanţă (18 articole)) (L571/19.10.2005) (termen adoptare tacită : 08.12.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
8 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. (articol unic, cu o modificare) (L472/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 07.12.2005) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
9 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 pentru modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 5 modificări) (L553/12.10.2005) – vot final (termen adoptare tacită : 28.11.2005) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
10 Legea privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare publice. (18 articole) (L97/11.07.2005) – reexaminare – vot final prioritate integrare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
11 Proiectul de lege privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. (7 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L510/28.09.2005) – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. (propunere legislativă) (2 articole, cu 6 modificări) - adoptat de Camera Deputaţilor (L152/10.05.2005) – vot pe raport şi votul final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 Proiectul de lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L467/15.09.2005) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
14 Propunerea legislativă privind unele facilităţi pentru copiii, elevii şi studenţii care vizitează muzee. (2 articole) (L474/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 07.12.2005) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
15 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (articol unic, cu 5 modificări) - adoptat de Camera Deputaţilor (L517/05.10.2005) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
16 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L248/23.06.2005) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
17 Proiectul de lege privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul Galaţi. (propunere legislativă) (3 articole) (L264/29.06.2005) - adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
18 Proiectul de lege pentru înfiinţarea comunei Estelnic, prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna. (propunere legislativă) (6 articole) (L516/05.10.2005) - adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
19 Proiectul de lege pentru declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, judeţul Iaşi. (propunere legislativă) (2 articole) (L568/13.10.2005) - adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
20 Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Beregsău Mare. (4 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L225/08.06.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 Propunerea legislativă privind înlăturarea denumirilor de localităţi din timpul ocupaţiei străine. (4 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L273/04.07.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L272/04.07.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
23 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L452/12.09.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
24 Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur. (3 articole) (L470/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 07.12.2005) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
25 Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuinţe pentru tineri. (5 articole) (L471/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 07.12.2005) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
26 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (3 articole, cu 4 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L196/25.05.2005) – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
27 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 8 modificări + anexă)) (L609/02.11.2005) (termen adoptare tacită : 11.12.2005) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
28 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L509/28.09.2005) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
29 Propunerea legislativă pentru completarea art. 29 şi art. 36 din Legea nr. 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (2 articole, cu 2 modificări) (L579/19.10.2005)) - respins de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
30 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (L570/19.10.2005) (termen adoptare tacită : 07.12.2005) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
31 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (13 articole + anexă) (L563/12.10.2005) - respins de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
32 Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim pe economie. (articol unic) (L473/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 06.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
33 Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, privind achiziţiile publice. (articol unic) (L469/21.09.2005) – raport de respingere (termen adoptare tacită : 06.12.2005) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
Go to top