Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 01 noiembrie 2006


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI 09:00 19:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 6 – 11 noiembrie 2006.
2 Proiectul de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin.(1) din Hotărârea Senatului nr.9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului. - Se supune la vot
3 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 15 modificări )) (L767/19.09.2006) (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
4 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de co-finanţare şi pre-finanţare alocate de la bugetul de stat. (articol unic + Ordonanţă (articol unic + Ordonanţă (7 articole)) (L770/19.09.2006) (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
5 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional. (articol unic + Ordonanţă (articol unic + Ordonanţă (4 articole + anexă)) (L771/19.09.2006) (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 Legea privind facilitarea finanţării societăţilor comerciale prin intermediul pieţei de capital. (L352/10.10.2006) – reexaminare Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
7 Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. (3 articole) (L539/13.06.2006) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
8 Propunerea legislativă privind acordarea de sprijin pentru sinistraţi. (8 articole) (L588/27.06.2006) – raport de respingere – continuare (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
9 Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea obţinerii de despăgubiri sau compensaţii în temeiul Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. (articol unic) (L584/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
10 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (2 articole, cu 4 modificări) (L582/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
11 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (articol unic, cu 3 modificări) (L583/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
12 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 51 modificări)) (L616/29.08.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
13 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de Societatea Daewoo Motor Company Ltd. La Societatea Comercială Daewoo Automobile România S.A.. (articol unic + Ordonanţă (3 articole + Contract (12 articole + 10 anexe))) (L790/03.10.2006) (termen adoptare tacită: 20.11.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
14 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (L794/03.10.2006) (termen adoptare tacită: 21.11.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
15 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi modificarea altor legi. (articol unic + Ordonanţă (6 articole, cu 44 modificări) ( L729/12.09.2006) (termen adoptare tacită: 07.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
16 Proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare. (propunere legislativă) (89 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L315/03.04.2006) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică Proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare. (propunere legislativă) (89 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L315/03.04.2006) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
17 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. (4 articole, cu 69 modificări)(L612/29.08.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
18 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi ale serviciilor poştale. (articol unic + Ordonanţă (9 articole, cu 134 modificări)) (L791/03.10.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 21.11.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
19 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (2 articole, cu 91 modificări) (L558/20.06.2006) prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 09.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
20 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 33 modificări)) (L765/19.09.2006) (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
21 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 8 modificări)) (L772/19.09.2006) (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
22 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2 articole, cu o modificare) (L591/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
23 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L581/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
24 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 85, alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2006. (articol unic, cu o modificare) (L589/27.06.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
25 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. (3 articole, cu 2 modificări) – respins de Camera Deputaţilor (L512/28.09.2005) – continuare Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
26 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 42 modificări + 4 anexe)) (L766/19.09.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 14.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 Proiectul de lege privind înfiinţarea satului Sâlţa, în comuna Rozavlea, judeţul Maramureş. (propunere legislativă) (2 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L521/08.06.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
28 Proiectul de lege pentru înfiinţarea comunei Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid. (propunere legislativă) (7 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L556/15.06.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
29 Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Trei Sate, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari. (2 articole) - respins de Camera Deputaţilor (L274/15.03.2006) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
30 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative din domeniul sanitar. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 40 modificări)) (L793/03.10.2006) (termen adoptare tacită: 21.11.2006) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
31 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (articol unic, cu 4 modificări) (L577/19.10.2005)) – respins de Camera Deputaţilor – raport de respingere – continuare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
32 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu o modificare)) (L796/03.10.2006) (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
33 Proiectul de lege privind practica elevilor şi studenţilor. (propunere legislativă) (28 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L774/21.09.2006) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
34 Proiectul de lege pentru modificarea art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) - adoptat de Camera Deputaţilor (L816/12.10.2006) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
35 Proiectul de lege pentru modificarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) - adoptat de Camera Deputaţilor (L781/21.09.2006) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
36 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L810/12.10.2006) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
37 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 84/1995, Legea învăţământului. (2 articole, cu 2 modificări) - respins de Camera Deputaţilor (L811/12.10.2006) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
38 Propunerea legislativă privind asigurarea stagiului de practica universitară. (27 articole) (L470/19.05.2006) - respins de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
39 Proiectul de lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii. (2 articole) (L607/29.08.2006) – continuare (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
40 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) (L618/29.08.2006) (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
41 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare) (L622/29.08.2006) (termen adoptare tacită: 22.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
42 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 5 modificări)) (L634/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
43 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (L651/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
44 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE Componenta Coeziune Economică şi Socială şi PHARE Cooperare Transfrontalieră. (articol unic + Ordonanţă (10 articole)) (L805/10.10.2006) (termen adoptare tacită: 30.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
45 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (articol unic, cu 4 modificări) (L677/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
46 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431 din 19 iunie 2003. (articol unic, cu o modificare) (L674/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
47 Propunerea legislativă pentru stabilirea unor normative privind obligativitatea întreţinerii şi reparaţiei faţadelor imobilelor. (9 articole) (L682/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
48 Propunerea legislativă privind evaluarea şi managementul inundaţiilor. (17 articole + anexă) (L669/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
49 Proiectul de lege privind reînfiinţarea Comunei Livezile, judeţul Timiş. (propunere legislativă) (6 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L520/08.06.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
50 Proiectul de lege pentru înfiinţarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, judeţul Giurgiu. (2 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L782/21.09.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
51 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. (articol unic, cu o modificare) - respins de Camera Deputaţilor (L784/21.09.2006) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
52 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr. 78/2000. (articol unic, cu o modificare) (L689/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
53 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 161/19 aprilie2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (articol unic, cu o modificare) (L685/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
54 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (4 articole, cu 4 modificări) (L696/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
55 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor alimentare de către sportivi. (articol unic + Ordonanţă (9 articole)) (L650/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
56 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 42 modificări)) (L637/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
57 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) litera (d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic + Ordonanţă (7 articole)) (L639/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
58 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar aşezămintelor monahale de la Muntele Athos, Ierusalim şi Ierihon. ((3 articole) (L667/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
59 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit. (2 articole, cu 4 modificări) (L690/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
60 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 4 modificări) (L656/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
61 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă asupra domeniului fiscal şi a sistemului pensiilor militare de stat. (6 articole, cu 7 modificări) (L709/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
62 Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie - mai 2006. (7 articole) (L670/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
63 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004, privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 415/2004. (articol unic, cu 3 modificări) (L691/05.09.2006) – continuare (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
64 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. (articol unic, cu 10 modificări) (L679/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
65 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară. (articol unic, cu 6 modificări) (L703/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
66 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42 din 29.01.2004 privind organizarea activităţii veterinare aprobată prin Legea nr. 215 din 27/05/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004. (articol unic, cu o modificare) (L701/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
67 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1), (4) şi (5) ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. (articol unic, cu 3 modificări) (L708/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
68 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 6 modificări +3 anexe)) (L653/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
69 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministrului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 13 modificări)) (L654/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară
70 Propunerea legislativă pentru consacrarea zilei de "5 Iunie - Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România". (2 articole) (L705/05.09.2006) (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
71 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului -Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (L663/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
72 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (articol unic, cu o modificare) (L664/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
73 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (2 articole, cu 2 modificări) (L681/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (2 articole, cu 2 modificări) (L681/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
74 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) (L687/05.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.11.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
75 Proiectul de lege - Legea Curţii de Conturi. (propunere legislativă) (79 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L618/09.11.2005) – continuare prioritate integrare Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Go to top