Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 06 decembrie 2006


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI 09:00 12:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 11 – 16 decembrie 2006.
2 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (republicată). (L947/28.11.2006) - Propunerea legislativă pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică şi pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol. (L951/28.11.2006)
3 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei propuneri legislative: - Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (L821/17.10.2006)
4
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L926/17.11.2006) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. (2 articole, cu 8 modificări) (L762/19.09.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 13.12.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
7 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (2 articole, cu 3 modificări) (L736/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
8 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (2 articole unic, cu 2 modificări) (L746/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
9 Propunerea legislativă privind funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii. (39 articole + 5 anexe) (L747/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
10 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Pomiculturii nr. 348/2003. (51 articole, cu 51 modificări) (L739/12.09.2006) (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
11 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 591/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România. (articol unic, cu 2 modificări) (L738/12.09.2006) (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
12 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului de privatizare. (7 articole) (L745/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară
13 Propunerea legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare. (4 articole) (L733/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru egalitatea de şanse Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
14 Propunerea legislativă privind completarea OG nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr. 529/2004. (articol unic, cu o modificare) (L750/12.09.2006) (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
15 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism. (15 articole) (L734/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
16 Propunerea legislativă pentru declararea zonei "Mehedinţiul de sub munte - zonă strategică de turism". (3 articole) (L741/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
17 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (articol unic, cu 6 modificări) (L754/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
18 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 465/2001 care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. (articol unic, cu 3 modificări) (L740/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
19 Propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (3 articole) (L737/12.09.2006) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
20 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare - S.A.''. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (L832/24.10.2006) (termen adoptare tacită: 12.12.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
21 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 7 modificări)) (L833/24.10.2006) (termen adoptare tacită: 12.12.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
22 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu 4 modificări) (L742/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu o modificare) (L753/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
24 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989. (2 articole, cu 3 modificări) (L744/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
25 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici. (articol unic, cu o modificare) (L732/12.09.2006) (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
26 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (articol unic, cu o modificare) (L735/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
27 Propunerea legislativă privind modificarea art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. (articol unic, cu o modificare) (L743/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
28 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 7 modificări) (L749/12.09.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 06.12.2006) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
29 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. (articol unic, cu o modificare) (L838/24.10.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 8 zile după vacantă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
30 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. (3 articole, cu 113 modificări) (L829/24.10.2006) prioritate integrare (termen adoptare tacită: 8 zile după vacantă) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
31 Lege privind creşterea siguranţei unităţilor de învăţământ. (9 articole) (L296/31.10.2006) – reexaminare Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
32 Proiectul de lege privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă. (propunere legislativă) (37 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L412/28.04.2006) – continuare Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
33 Proiectul de lege - Legea Curţii de Conturi. (propunere legislativă) (79 articole) - adoptat de Camera Deputaţilor (L618/09.11.2005) – continuare prioritate integrare Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Go to top