Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 23 mai 2007

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului. - Se supune la vot. Alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului. - Se supune la vot.

2 Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 21.05.2007, a următoarei iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.802 din 05/11/2002. (L972/12.12.2006)

3 Aprobarea retragerii propunerii legislative - Codul silvic. L297/17.04.2007) - Se supune la vot.

4 Legea pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale. (L494/28.03.2007) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

5 Legea privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, în subordinea Guvernului României. (2 articole) (L491/22.01.2007) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

6 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (2 articole, cu 3 modificări) (L194/27.02.2007) (termen adoptare tacită: 28.05.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 Propunerea legislativă privind înălţarea unor biserici ortodoxe şi greco-catolice pentru comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor României. (2 articole) (L242/27.03.2007) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) (L248/27.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

9 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) (L230/20.03.2007) (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

10 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (articol unic, cu o modificare) (L225/20.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

11 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (articol unic, cu 3 modificări) (L226/20.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

12 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (2 articole, cu 8 modificări) (L238/27.03.2007) (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

13 Propunerea legislativă privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale. (28 articole) (L231/20.03.2007) (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

14 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. (articol unic, cu o modificare) (L247/27.03.2007) (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 Propunerea legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar. (14 articole) (L243/27.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 Propunerea legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme. (2 articole) (L263/03.04.2007) (termen adoptare tacită: 27.06.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

17 Proiectul de lege privind practica elevilor şi studenţilor. (propunere legislativă) (28 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor (L774/21.09.2006) – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

18 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor (L172/15.02.2007) – vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

19 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea creşelor. (32 articole) – respins de Camera Deputaţilor (L212/09.03.2007) – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

20 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (articol unic, cu 11 modificări) (L1015/19.12.2006) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 28.05.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

21 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (articol unic, cu o modificare) (L78/06.02.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 31.05.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

22 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (6 modificări) (L136/06.02.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 31.05.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

23 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 6 modificări) (L253/03.04.2007) (termen adoptare tacită: 30.05.2007) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

24 Propunerea legislativă privind înstrăinarea terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. (2 articole) (L227/20.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

25 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 7 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor (L235/23.03.2007) – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

26 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. (4 articole, cu 33 modificări) (L219/20.03.2007) (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

27 Proiectul de lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L968/08.12.2006) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

28 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului. (articol unic, cu o modificare) – respins de Camera Deputaţilor (L211/09.03.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

29 Propunerea legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor minime garantate. (articol unic) (L228/20.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

30 Propunerea legislativă privind modificarea art. 4 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor comerciale aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinate partidelor politice. (articol unic, cu o modificare) (L224/20.03.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 18.06.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

31 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 4 modificări) (L338/02.05.2007) (termen adoptare tacită: 25.06.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Go to top