Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 30 octombrie 2007

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI - Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi 15:00 19:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanţării agriculturii rurale. (L747/23.10.2007) - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 282 din 05/10/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare. (L746/23.10.2007) - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (L745/23.10.2007) - Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru instalarea unui aparat de aer condiţionat, în vederea creşterii siguranţei şi calităţii vieţii. (L743/23.10.2007) - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (L739/23.10.2007)

2 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL). (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L673/27.09.2007) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

3 Proiect de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L657/14.09.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L679/27.09.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei Zone Europene Comune de Aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L680/27.09.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

6 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti, la 22 decembrie 2006. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L678/27.09.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

7 Proiectul de lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internaţional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluţia nr. 393 a Consiliului Internaţional al Cafelei. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L682/27.09.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

8 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. (articol unic, cu o modificare) - adoptat de Camera Deputaţilor (L677/27.09.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

9 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006. (articol unic) - adoptat de Camera Deputaţilor (L675/27.09.2007) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

10 Legea pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare. (L181/26.07.2007) – reexaminare – raport de respingere – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

11 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (L46/02.10.2007) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

12 Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ". (L39/26.07.2007) – reexaminare – continuare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

13 Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. (L475/22.03.2006) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

14 Lege pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995. - adoptat de Camera Deputaţilor (L328/27.09.2007) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

15 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă. (articol unic + 0rdonanţă (4 articole, cu 13 modificări)) (L662/18.09.2007) (termen adoptare tacită: 07.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

16 Propunerea legislativă pentru completarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (articol unic, cu o modificare )(L477/19.06.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

17 Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor bărci în localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor şi cele care sunt expuse la inundaţii. (4 articole) (L481/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 Propunere legislativă privind construirea unor sedii pentru Primării. (4 articole) (L482/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

19 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. (articol unic, cu o modificare) (L484/19.06.2007) (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

20 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi. (articol unic, cu o modificare) (L472/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

21 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei. (articol unic, cu o modificare) (L473/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

22 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare ) (L480/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

23 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) (L479/15.06.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

24 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare ) (L486/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

25 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (3 articole, cu 3 modificări) (L495/26.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

26 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 2 modificări) (L476/19.06.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sanitar în comunităţile de romi. (14 articole) (L489/26.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

28 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic, cu o modificare) (L491/26.06.2007) (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

29 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 17 modificări)) (L690/02.10.2007) (termen adoptare tacită: 20.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

30 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (L688/02.10.2007) (termen adoptare tacită: 19.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

31 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 34 modificări)) (L689/02.10.2007) (termen adoptare tacită: 20.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

32 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 5 din Legea nr. 118 din 15/03/2002, pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (L595/04.09.2007) - procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

33 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (articol unic, cu 18 modificări) (L632/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

34 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale. (3 articole, cu 15 modificări) (L523/04.09.2007) - procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

35 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit. (20 articole + anexă) (L511/04.09.2007) - procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

36 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011. (articol unic + Ordonanţă (15 articole + anexă)) (L534/04.09.2007) – continuare (dezbaterea amendamentelor respinse, vot pe raport şi vot final) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

37 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu o modificare) (L630/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

38 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. (articol unic + Ordonanţă (11 articole)) (L537/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

39 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 7 modificări)) (L540/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

40 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom" S.A.. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) (L533/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

41 Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare. (11 articole) (L566/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

42 Proiectul de lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (31 articole + 3 anexe) (L650/11.09.2007) prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 29.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

43 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe. (articol unic + Ordonanţă (33 articole + 7 anexe)) (L536/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

44 Proiectul de lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (articol unic) (L515/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

45 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 52 modificări)) (L542/04.09.2007) – continuare (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

46 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) (L529/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

47 Proiectul de lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003. (3 articole, cu 10 modificări) (L525/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

48 Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor. (44 articole) (L654/11.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 29.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

49 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) (L594/04.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

50 Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu 2 modificări) (L619/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

51 Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) (L629/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

52 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994. (articol unic, cu 3 modificări) (L597/04.09.2007) – procedură de urgenţă – continuare (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

53 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. (articol unic, cu 2 modificări) (L634/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

54 Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. (51 articole) (L581/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

55 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. (2 articole, cu o modificare) (L631/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

56 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru creşterea calităţii producţiei obţinute pe pajişti. (5 articole) (L569/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

57 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru culturile ecologice. (5 articole + anexă) (L570/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

58 Propunerea legislativă pentru completarea art. 77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L636/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

59 Propunerea legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L612/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

60 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L605/04.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

61 Propunerea legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră. (82 articole) (L611/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

62 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (articol unic, cu o modificare) (L601/04.09.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

63 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind sistemul electoral. (3 articole, cu 30 modificări) (L466/15.06.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

64 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (56 articole) (L564/11.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 29.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

65 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (2 articole, cu 2 modificări) (L571/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

66 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (100 articole + anexă) (L641/04.09.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

67 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (56 articole) (L642/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică Propunerile legislative: - pentru modificarea şi completarea Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr.373/2004 (B694/2005); - privind votul uninominal (B207/2006); - pentru modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (B232/2006); fac parte din categoria legilor organice şi au fost respinse de Comisia comună, având acelaşi obiect de reglementare cu propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (L564/2007) - Se supune la vot respingerea propunerilor menţionate mai sus. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor)

Go to top