Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Plen
din 31 octombrie 2007

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI - Probleme organizatorice - Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi 09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 5 – 10 noiembrie 2007. - Modificări în componenţa nominală a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot.

2 Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 4 din Hotărârea Senatului nr.42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom“ - S.A. - Se supune la vot.

3

4 Aprobarea retragerii următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică judiciară şi extrajudiciară. (L400/22.05.2007) - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 213 din 17/11/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (L735/16.10.2007) - Se supune la vot.

5 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (L458/12.06.2007) - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (L459/12.06.2007) - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. (L475/19.06.2007) - Se supune la vot.

6 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (L46/02.10.2007) – reexaminare – raport de respingere – vot final Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ". (L39/26.07.2007) – reexaminare – continuare – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

8 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă. (articol unic + 0rdonanţă (4 articole, cu 13 modificări)) (L662/18.09.2007) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 07.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

9 Propunere legislativă privind construirea unor sedii pentru Primării. (4 articole) (L482/19.06.2007) – raport de respingere – vot final (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

10 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi. (articol unic, cu o modificare) (L472/19.06.2007) – raport de respingere – vot final (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

11 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei. (articol unic, cu o modificare) (L473/19.06.2007) – raport de respingere – vot final (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

12 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sanitar în comunităţile de romi. (14 articole) (L489/26.06.2007) – raport de respingere – vot final (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

13 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic, cu o modificare) (L491/26.06.2007) – vot final (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

14 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 17 modificări)) (L690/02.10.2007) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 20.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (L688/02.10.2007) – continuare (dezbateri amendamente respinse) (termen adoptare tacită: 19.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

16 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (articol unic, cu o modificare) (L474/19.06.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

17 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. (3 articole, cu 3 modificări) - adoptat de Camera Deputaţilor (L709/16.19.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

18 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 337/2006, art. 13, alin. (b) pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (2 articole, cu o modificare) (L494/26.06.2007) – continuare (termen adoptare tacită: 15.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

19 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) (L479/15.06.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

20 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 34 modificări)) (L689/02.10.2007) (termen adoptare tacită: 20.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

21 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011. (articol unic + Ordonanţă (15 articole + anexă)) (L534/04.09.2007) – continuare (dezbaterea amendamentelor respinse, vot pe raport şi vot final) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

22 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe. (articol unic + Ordonanţă (33 articole + 7 anexe)) (L536/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

23 Proiectul de lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (articol unic) (L515/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

24 Proiectul de lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003. (3 articole, cu 10 modificări) (L525/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

25 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) (L594/04.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

26 Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu 2 modificări) (L619/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

27 Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) (L629/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

28 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994. (articol unic, cu 3 modificări) (L597/04.09.2007) – procedură de urgenţă – continuare (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

29 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. (articol unic, cu 2 modificări) (L634/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

30 Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. (51 articole) (L581/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

31 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. (2 articole, cu o modificare) (L631/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

32 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru creşterea calităţii producţiei obţinute pe pajişti. (5 articole) (L569/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

33 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru culturile ecologice. (5 articole + anexă) (L570/04.09.2007) - procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

34 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale. (3 articole, cu 15 modificări) (L523/04.09.2007) - procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

35 Proiectul de lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (31 articole + 3 anexe) (L650/11.09.2007) prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 29.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

36 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit. (20 articole + anexă) (L511/04.09.2007) - procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

37 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu o modificare) (L630/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

38 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. (articol unic + Ordonanţă (11 articole)) (L537/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

39 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 7 modificări)) (L540/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

40 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom" S.A.. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) (L533/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

41 Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare. (11 articole) (L566/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

42 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 52 modificări)) (L542/04.09.2007) – continuare (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

43 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) (L529/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

44 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 5 din Legea nr. 118 din 15/03/2002, pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (L595/04.09.2007) - procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

45 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (articol unic, cu 18 modificări) (L632/04.09.2007) (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

46 Propunerea legislativă pentru completarea art. 77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L636/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

47 Propunerea legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L612/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

48 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L605/04.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

49 Propunerea legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră. (82 articole) (L611/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

50 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (articol unic, cu o modificare) (L601/04.09.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

51 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind sistemul electoral. (3 articole, cu 30 modificări) (L466/15.06.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 08.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

52 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (56 articole) (L564/11.09.2007) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 29.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

53 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (2 articole, cu 2 modificări) (L571/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

54 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (100 articole + anexă) (L641/04.09.2007) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică

55 Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (56 articole) (L642/04.09.2007) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 22.11.2007) Raport: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. Caracterul legii: organică Propunerile legislative: - pentru modificarea şi completarea Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr.373/2004 (B694/2005); - privind votul uninominal (B207/2006); - pentru modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (B232/2006); fac parte din categoria legilor organice şi au fost respinse de Comisia comună, având acelaşi obiect de reglementare cu propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (L564/2007) - Se supune la vot respingerea propunerilor menţionate mai sus. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor)

Go to top