Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 februarie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9 – 14 februarie 2009.
2 Proiectul de Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2009. - Se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
3 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (L563/23.09.2008) (termen adoptare tacită: 04.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
4 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal. (articol unic + Ordonanţa (2 articole)) (L576/30.09.2008) (termen adoptare tacită: 10.02.2009) Raport: Comisia pentru buget,finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
5 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica” – S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale” Bucureşti – S.A., Societatea Comercială ,, Electrocentrale” Galaţi – S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ,,ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari” – S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni” – S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova” – S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (articol unic + Ordonanţă (4 articole + anexă)) (L593/07.10.2008) (termen adoptare tacită: 19.02.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare. ( articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 39 modificări)) (L617/15.10.2008) (termen adoptare tacită: 25.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
7 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (articol unic, cu 3 modificări) (L531/03.09.2008) – continuare (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
8 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului fiscal din 22/12/2003. (articol unic, cu o modificare) (L478/03.09.2008) – continuare – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru buget,finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
9 Propunerea legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru studenţi. (10 articole) (L473/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru buget,finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
10 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (L480/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru buget,finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
11 Propunerea legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naţionale a României pentru dezvoltarea şi modernizarea turismului. (6 articole) (L528/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru buget,finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
12 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein". (4 articole) (L494/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
13 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 114/2007, modificată prin Legea nr. 69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia. (articol unic, cu o modificare) (L512/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
14 Propunerea legislativă privind înălţarea de biserici pentru comunităţile româneşti din străinătate. (4 articole) (L513/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
15 Propunerea legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălţarea de biserici. (3 articole) (L530/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
16 Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri. (2 articole) (L514/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
17 Propunerea legislativă privind construirea unor case parohiale. (4 articole) (L518/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
18 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ,,Electrica Moldova” – S.A. şi ,,Electrica Oltenia” – S.A. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (L589/07.10.2008) (termen adoptare tacită: 12.02.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: organică
19 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (L686/22.12.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 17.03.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară
20 Propunerea legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti cât şi a consiliilor locale de a înfiinţa pieţe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori. (2 articole) (L475/03.09.2008) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
21 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. (articol unic, cu 6 modificări) (L491/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
22 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 1, pct. C din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. (articol unic, cu o modificare) (L499/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor. (4 articole) (L510/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
24 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar. (articol unic, cu o modificare) (L538/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
25 Propunerea legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari. (3 articole) (L517/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
26 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. (articol unic, cu o modificare) (L539/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
27 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii. (2 articole) (L493/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
28 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale. (articol unic, cu o modificare) (L501/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
29 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale. (2 articole, cu o modificare) (L524/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
30 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. (articol unic, cu o modificare) (L468/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
31 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. (2 articole, cu o modificare) (L485/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
32 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (L471/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
33 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu o modificare) (L523/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
34 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) (L536/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
35 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) (L537/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
36 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (articol unic, cu o modificare) (L535/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
37 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (L479/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
38 Propunerea legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, medicamente şi proteze. (4 articole) (L516/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
39 Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu o modificare) (L472/03.09.2008) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.02.2009) Raport: Comisia pentru agricultură,silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
Go to top