Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 10 iunie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 15 – 20 iunie 2009.
2 Raport cu privire la numirea unui candidat pentru funcţia de membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate propus de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
3 Numirea secretarului general şi a secretarului general adjunct ai Senatului. - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
4 Raport asupra solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie adresată Senatului României în vederea formulării cererii de urmărire penală împotriva domnului senator Şerban Petru Mihăilescu, în dosarul nr.98/P/2008. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (vot secret cu bile – art.15 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare; se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
5 L128/21.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
6 L140/27.04.2009 Propunerea legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale. (5 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
7 L67/09.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (articol unic, cu 11 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
8 L143/27.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
9 L147/27.04.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (articol unic ) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
10 L115/14.04.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (1¹) al art.III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
11 L116/14.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor. (2 articole, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 6 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
12 L137/27.04.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 31 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată. (3 articole) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
13 L141/27.04.2009 Propunerea legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical. (7 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
14 L152/05.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (7) al art. 5 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 17 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
15 L153/05.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 239 din Codul penal. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 17 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
16 L156/05.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (o modificare) (termen adoptare tacită: la 17 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
17 L133/22.04.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
18 L157/07.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea punctului 14 al art. 7 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
19 L282/16.04.2007 Proiectul de lege privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. (propunere legislativă) (10 articole) - adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
20 L125/21.04.2009 Propunerea legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice. (4 Capitole, cu 20 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 9 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 L145/27.04.2009 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (9 Capitole, cu 39 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile, în sesiunea din toamnă) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L91/30.03.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (articol unic) – procedură de urgenţă – reluarea votului pe raport şi apoi vot final (termen adoptare tacită: 29.06.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: organică
23 L138/27.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 6 modificări + anexă)) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 23.06.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
Go to top