Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 02 septembrie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice • Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 7 - 12 septembrie 2009.
2 L178/19.05.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 8 modificări)) (termen adoptare tacită: 17.09.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
3 L179/19.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. (2 articole, cu 30 modificări) (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
4 L192/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 alin. 2 şi 3 şi art.3 alin. 1şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
5 L203/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.( 7) al art.120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
6 L191/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. (articol unic, cu 10 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
7 L213/25.05.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale. (articol unic + Ordonanţă ( 4 capitole cu 8 articole, cu 30 modificări)) (L213/25.05.2009) (termen adoptare tacită: 23.09.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
8 L233/04.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului „Prima casă”. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) (termen adoptare tacită: 28.09.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
9 L257/12.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: 01.10.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
10 L162/12.05.2009 Proiectul de lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. (8 Capitole, cu 45 articole) (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
11 L166/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
12 L200/19.05.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
13 L206/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
14 L165/12.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 07.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
15 L195/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007. (3 articole, cu 4 modificări) (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
16 L198/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
17 L182/19.05.2009 Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la BRD – Group Société Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA. (3 articole) (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
18 L184/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II “Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
19 L202/19.05.2009 Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei. (15 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
20 L185/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
21 L218/26.05.2009 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
22 L219/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
23 L225/26.05.2009 Propunerea legislativă privind realizarea şi utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional şi local. (14 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
24 L196/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. (articol unic, cu o modificare) (L196/19.05.2009) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
25 L197/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
26 L201/19.05.2009 Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 L199/19.05.2009 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
28 L186/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
Go to top