Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 septembrie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Raportul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii asupra petiţiilor primite în trimestrul I al anului 2009. (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin.(4) din Regulamentul Senatului)
2 L310/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008. (articol unic ) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară
3 L311/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară
4 L312/26.06.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
5 L184/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II “Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
6 L202/19.05.2009 Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei. (15 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
7 L185/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
8 L204/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
9 L201/19.05.2009 Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
10 L199/19.05.2009 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
11 L186/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 14.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
12 L222/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
13 L246/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
14 L275/15.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.10.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
15 L248/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
16 L277/15.06.2009 Propunerea legislativă - Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile. (6 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.10.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
17 L225/26.05.2009 Propunerea legislativă privind realizarea şi utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional şi local. (14 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
18 L245/09.06.2009 Propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social. (8 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
19 L227/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (articol unic, cu 5 modificări) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
20 L249/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin. (1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 L274/15.06.2009 Propunerea legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil. (7 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L224/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 L239/09.06.2009 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă. (12 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
24 L241/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (articol unic, cu 3 modificări) (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
25 L266/15.06.2009 Propunerea legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari. (9 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
26 L220/26.05.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. (articol unic, cu 3 modificări) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
27 L221/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
28 L242/09.06.2009 Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor speciale. (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
29 L244/09.06.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 68 alin 1 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
30 L252/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
31 L253/09.06.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război publicată în Monitorul Oficial al României nr. 785/20.XI.2007. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 26.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
32 L267/15.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 29.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
Go to top