Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 octombrie 2009

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Validarea alegerii organelor de conducere ale Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României. Raport: Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (validarea se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

2 L504/15.09.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

3 L514/22.09.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară

4 L516/22.09.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

5 L517/22.09.2009 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor („Împrumutat”), şi KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului – Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a). (5 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

6 L513/22.09.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

7 L335/30.06.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 3 modificări)) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

8 L333/30.06.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

9 L334/30.06.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii- martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

10 L337/30.06.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie. articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

11 L341/30.06.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative. (articol unic + (Ordonanţă (4 articole, cu 5 modificări)) – continuare (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

12 L336/30.06.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de C.N. Romtehnica S.A. către Ministerul Apărării Naţionale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) – reluare vot final (termen adoptare tacită: 21.10.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

13 L217/26.05.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. (articol unic, cu 6 modificări) (termen adoptare tacită: 22.10.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

14 L473/02.09.2009 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava. (5 articole) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

15 L370/02.09.2009 Proiectul de lege privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „ Apele Române”. ( 2 articole + anexă) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L369/02.09.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. (5 articole, cu 67 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

17 L252/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 27.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

18 L253/09.06.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război publicată în Monitorul Oficial al României nr. 785/20.XI.2007. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 27.10.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

19 L240/09.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 15 modificări) (termen adoptare tacită: 27.10.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

20 L235/09.06.2009 Proiectul de lege – Legea Poliţiei Locale. (9 Capitole, cu 47 articole) – continuare dezbateri generale (termen adoptare tacită: 27.10.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

21 L426/02.09.2009 Propunerea legislativă privind Poliţia Locală. (9 Capitole, cu 50 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

22 L382/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. (articol unic, cu 3 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

23 L273/15.06.2009 Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate în mod abuziv din armată după 23 august 1944. (11 articole) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 02.11.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

Go to top