Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 noiembrie 2009

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:



Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- (transmise in direct pe TVR INFO)
Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi suplimentară (punctele 1 - 4)
09:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (punctele 5 - 36)
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 L291/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

2 L295/23.06.2009 Propunerea legislativă privind cimitirele şi serviciile funerare. (38 articole) (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

3 L290/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

4 L293/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2¹) al art.6 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

5 L512/22.09.2009 Proiectul de lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008. (3 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

6 L510/22.09.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009. (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 L362/31.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European. (articol unic + Ordonanţă (8 Capitole, cu 18 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 L349/28.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

9 L346/29.07.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

10 L350/28.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru România prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5793 din 30 noiembrie 2007. (articol unic + Ordonanţă (5 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

11 L361/31.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii. (articol unic + Ordonanţă (17 articole + anexă)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

12 L352/31.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

13 L345/15.07.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 20 modificări)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

14 L376/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

15 L457/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 69 din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

16 L348/25.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

17 L360/31.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, şi cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană. (articol unic + Ordonanţă (3 articole + Anexă)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

18 L365/31.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

19 L476/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

20 L438/02.09.2009 Propunerea legislativă - Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini. (9 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

21 L230/28.05.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (2 articole, cu 5 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

22 L528/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

23 L404/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. (articol unic, cu 4 modificări)– procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

24 L363/31.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 3 modificări)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

25 L73/15.09.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

26 L499/15.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L395/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2006 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

28 L454/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2006, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. (3 Capitole, cu 11 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

29 L382/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. (articol unic, cu 3 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

30 L450/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 150/2003 privind creditul agricol pentru producţie. (articol unic, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

31 L442/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. (4 Capitole, cu 48 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

32 L498/15.09.2009 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 28¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. (articol unic) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

33 L444/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

34 L158/07.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României.(propunere legislativă) (7 Capitole, cu 59 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

35 L212/22.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

36 L215/16.03.2007 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. (articol unic, cu 2 modificări) - respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

Go to top