Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 noiembrie 2009

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- (transmise în direct pe TVR INFO)
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice

2 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9 – 14 noiembrie 2009. - Aprobarea solicitărilor de retragere a unor iniţiative legislative.

3 Validarea alegerii unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (validarea se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

4 L432/02.09.2009 L288/23.06.2009 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare. - Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinoterapeuţilor din România. - Se supune la vot.

5 L574/03.11.2009 L576/03.11.2009 L577/03.11.2009 L591/03.11.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 şi abrogarea art.II din Legea nr. 261/2008. - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea energiei electrice nr. 13/2007. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată. - Se supune la vot

6 L506/15.09.2009 Proiectul de lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din Regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

7 L568/22.10.2009 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înţelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997 şi a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti la 19 martie 2009. (3 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă Raport: Comisia pentru politică externă Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

8 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – continuare Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

9 L297/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”. (4 articole, cu 22 modificări) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

10 L291/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu o modificare) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

11 L295/23.06.2009 Propunerea legislativă privind cimitirele şi serviciile funerare. (38 articole) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L290/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

13 L293/23.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2¹) al art.6 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 10.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

14 L345/15.07.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 20 modificări)) – vot final (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

15 L230/28.05.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (2 articole, cu 5 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

16 L528/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

17 L73/15.09.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L499/15.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

19 L395/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (articol unic, cu o modificare)– vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

20 L454/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2006, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. (3 Capitole, cu 11 modificări) – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

21 L442/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. (4 Capitole, cu 48 articole) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

22 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

23 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

24 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare (06.04.2009) – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

25 L519/25.09.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) – continuare (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

26 L324/29.06.2009 Propunerea legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale. (6 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

27 L329/29.06.2009 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice. (20 articole + 3 anexe) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

28 L328/29.06.2009 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei. (6 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

29 L322/29.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

30 L320/29.06.2009 Propunerea legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art. II din Legea nr. 193/2007 de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (articol unic ) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

31 L321/29.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L327/29.06.2009 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

33 L330/29.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române. (13 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

34 L444/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

35 L466/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (2 articole) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

36 Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio)

Go to top