Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 februarie 2010


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 8 – 13 februarie 2010.
2 L690/21.12.2009 L697/21.12.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. - Se supune la vot
3 L681/08.12.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) şi (2) ale art. 8 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 31.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
4 L584/03.11.2009 Propunerea legislativă privind statutul chiriaşilor. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
5 L588/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
6 L577/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. (2 articole, cu 17 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
7 L582/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de Paşti şi de Crăciun pensionarilor. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
8 L578/03.11.2009 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
9 L581/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
10 L587/03.11.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială. (3 articole, cu 17 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
11 L583/03.11.2009 Propunerea legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne. (3 articole + anexa) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
12 L574/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi abrogarea art.II din Legea nr. 261/2008. (2 articole, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
13 L605/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor. (articol unic, cu 9 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
14 L612/09.11.2009 Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere. (18 articole) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
15 L617/09.11.2009 Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice. (6 capitole, cu 36 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
16 L591/03.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 6 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.03.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
17 L613/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
18 L600/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. (8 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
19 L599/09.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.03.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
20 L531/30.09.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, judeţul Dâmboviţa. (propunere legislativă) (8 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 L173/19.05.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul Dâmboviţa. (propunere legislativă) (8 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L308/26.06.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, jud. Dâmboviţa. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
23 L525/30.09.2009 Proiectul de lege pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
24 L627/19.11.2009 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. (propunere legislativă) (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
25 L246/16.04.2008 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Ocna de Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
26 L968/20.12.2007 Propunerea legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale oraşelor Bragadiru şi Măgurele, judeţul Ilfov. (5 articole + anexă) - respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 L530/30.09.2009 Proiectul de lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. (4 articole, cu 10 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
28 L571/30.10.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. (propunere legislativă) (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
29 L626/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
30 L280/16.06.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
31 L172/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
32 L307/26.06.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.(articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
Go to top