Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 31 mai 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Voturi finale (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 L344/26.05.2010 L345/26.05.2010 L348/26.05.2010 L357/26.05.2010 L358/26.05.2010 L366/26.05.2010 L367/26.05.2010 L368/26.05.2010 L375/26.05.2010 L376/26.05.2010 L377/26.05.2010 L382/26.05.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege - Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. – adoptat de Camera Deputaţilor 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană. 4. Propunerea legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989 nr. 341/2004. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 6 din Legea creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003. 7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. 8. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 10. Propunerea legislativă privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal. 11. Propunerea legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale. 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887. - Se supune la vot

3 L183/07.04.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 27 mai 2010, a următoarei iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative.

4 L310/11.05.2010 Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (2 articole) – procedură de urgenţă Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

5 L279/04.05.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 16 modificări)) (termen de adoptare tacită: 17.06.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

6 L259/27.04.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 15 modificări)) (termen de adoptare tacită: 16.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

7 L706/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală. (propunere legislativă) (4 articole, cu 8 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

8 L705/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art.29 alin.(5) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

9 L186/07.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

10 L170/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. (3 articole, cu 10 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 21.06.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

11 L282/04.05.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 10 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.06.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

12 L185/07.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19 din 17/03/2005, privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.06.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

13 L527/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

14 L560/22.10.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

15 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (08.03.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

16 L533/06.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

17 L226/26.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art.821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (18.12.2009) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (24.04.2008) – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

19 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

20 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

21 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)

Go to top