Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 30 iunie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Bilanţul activităţii Senatului în prima sesiune parlamentară
a anului 2010
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1

2 L270/03.05.2010 Proiectul de lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. (38 articole, cu 24 modificări + 2 anexe)) – adoptat de Camera Deputaţilor (23.06.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

3 L316/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor. – procedură de urgenţă – raport de respingere – reluare vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

4 L205/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind codul consumului, Legea nr. 296/2004, republicat 2008. (un articol, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

5 L229/20.04.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (4 articole, cu 16 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

6 L173/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi a Legii nr. 383/2007 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. (propunere legislativă) (4 articole, cu 44 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

7 L388/01.06.2010 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. (6 articole, cu 32 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 27 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

8 L220/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali publicată în Monitorul Oficial 196 din anul 2008. (un articol, cu o modificare) – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

9 L327/18.05.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

10 L227/20.04.2010 Proiectul de lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României. (2 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

11 L276/04.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. (3 articole, cu 17 modificări + 2 anexe) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

12 L272/04.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. (4 articole, cu 4 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

13 L422/15.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (2 articole, cu 5 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 35 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

14 L306/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României. (3 articole, cu 10 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 16 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru apărare,ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

15 L212/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

16 L203/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în M.Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006 (rectificare – în M.Of. nr. 391 din 05 mai 2006), cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

17 L222/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

18 L216/13.04.2010 Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri. (9 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

19 L258/27.04.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. (articol unic, cu 18 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 8 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

20 L271/04.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

21 L277/04.05.2010 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie. (22 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

22 L206/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 33 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

23 L199/13.04.2010 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 24 Ianuarie zi de sărbătoare naţională legală. (4 articole) (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

24 L223/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

25 L225/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

26 L201/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor. (2 articole, cu 70 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

27 L213/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

28 L217/13.04.2010 Propunerea legislativă pentru îngrijirea copilului preşcolar. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

29 L214/13.04.2010 Propunerea legislativă privind serviciul de asistent familial. (17 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 30.06.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

30 L706/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală. (propunere legislativă) (4 articole, cu 8 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

31 L705/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 29 alin.(5) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L250/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

33 L246/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

34 L244/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

35 L249/20.04.2010 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale. (3 articole) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

36 L255/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (un articol, cu 15 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

37 L247/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea pct. 7 al alin. (2) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

38 L245/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

39 L240/20.04.2010 Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar. (2 articole) (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

40 L339/26.05.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: la 7 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

41 L256/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

42 L243/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

43 L251/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

44 L241/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

45 L242/20.04.2010 Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale. (4 articole) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

46 L248/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

47 L253/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (3) al art. 61 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (articol unic) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 4 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

48 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (08.03.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

49 L226/26.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art.821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (18.12.2009) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

50 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (24.04.2008) – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

51 L533/06.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

52 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. (22.03.2006) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

53 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. (28.10.2008) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

54 Bilanţul activităţii Senatului în prima sesiune parlamentară a anului 2010.

Go to top