Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 01 septembrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Intonarea Imnului Naţional.
- Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
şedinţa din 1 septembrie 2010.
- Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.

(Pauză)
15:00
(după pauză)

LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
perioada 2 – 4 septembrie 2010.
- Declaraţii politice.
- Validarea alegerii a doi membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi.
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri.


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului din 1 septembrie 2010.

2 Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului. (4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori)

3 Probleme organizatorice • Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 - 4 septembrie 2010.

4 Declaraţii politice

5 Validarea alegerii a doi membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii. Rapoarte: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

6 L460/29.06.2010 L467/29.06.2010 L470/29.06.2010 L471/29.06.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă privind liberul acces al cetăţenilor în spaţiile deţinute de autorităţi şi instituţii publice. 2. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările şi completările ulterioare. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. - Se supune la vot

7 L229/20.04.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (4 articole, cu 16 modificări) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

8 L244/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

9 L242/20.04.2010 Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale. (4 articole) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

10 L248/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

11 L253/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (3) al art. 61 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (articol unic) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L327/18.05.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

13 L227/20.04.2010 Proiectul de lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României. (2 articole + anexă) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

14 L250/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 L246/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L249/20.04.2010 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale. (3 articole) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

17 L255/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (un articol, cu 15 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

18 L243/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

19 L240/20.04.2010 Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar. (2 articole) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

20 L256/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

21 L251/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

22 L247/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea pct. 7 al alin. (2) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

23 L245/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

24 L241/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

25 L316/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor. – procedură de urgenţă – raport de respingere – reluare vot pe raport şi vot final (hotărârea plenului Senatului din 28.06.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

26 L339/26.05.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 13.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

27 L258/27.04.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. (articol unic, cu 18 modificări) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

28 L266/27.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

29 L262/27.04.2010 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei. (19 articole) (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

30 L260/27.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

31 L263/27.04.2010 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

32 L265/27.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 82 din 24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

33 L267/27.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

34 L389/01.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 16.09.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

35 L264/27.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de proprietari. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

36 L261/27.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 14.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

37 Întrebări, interpelări şi răspunsuri

Go to top