Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 septembrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,30 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio)(18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)

2 Raportul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii asupra petiţiilor primite în trimestrul I al anului 2010. (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin.(4) din Regulamentul Senatului)

3 L478/02.09.2010 L480/02.09.2010 L488/02.09.2010 L513/02.09.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării. 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. 3. Proiectul de lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi. 4. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. - Se supune la vot

4 L413/08.06.2010 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea în folosinţă gratuită Societăţii Comerciale Enel Distribuţie Muntenia – S.A. în vederea instalării unui post TRAFO. - Se supune la vot

5 L249/20.04.2010 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale. (3 articole) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

6 L326/18.05.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii / avize / proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de Simplificare aferent Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009. ( articol unic + Ordonanţă (10 articole, cu 34 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 06.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

7 L248/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (articol unic, cu o modificare) – raport suplimentar de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

8 L242/20.04.2010 Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale. (4 articole) – procedură de urgenţă – raport suplimentar de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

9 L255/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (un articol, cu 15 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

10 L243/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

11 L240/20.04.2010 Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar. (2 articole) (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

12 L256/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

13 L251/20.04.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

14 L247/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea pct. 7 al alin. (2) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

15 L245/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

16 L241/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

17 L316/11.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor. – procedură de urgenţă – raport de respingere – reluare vot pe raport şi vot final (hotărârea plenului Senatului din 28.06.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

18 L244/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (articol unic, cu o modificare) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

19 L253/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (3) al art. 61 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (articol unic) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

20 L227/20.04.2010 Proiectul de lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României. (2 articole + anexă) – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

21 L246/20.04.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport (termen de adoptare tacită: 07.09.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

22 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)

Go to top