Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 L333/18.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 06.10.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

3 L441/22.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare. (articol unic + Ordonanţă (9 articole)) (termen de adoptare tacită: 12.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

4 L380/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20665 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (republicată). (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

5 L360/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

6 L368/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 L378/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 L377/26.05.2010 Propunerea legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

9 L366/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

10 L367/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

11 L376/26.05.2010 Propunerea legislativă privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

12 L407/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.(articol unic, cu 18 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

13 L361/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii. (13 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

14 L354/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 L363/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L382/26.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

17 L352/26.05.2010 Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby. (13 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L351/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 60 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

19 L384/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2 articole, cu 6 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

20 L385/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.(2 articole, cu 8 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

21 L355/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare + 2 anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

22 L383/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 330 din 05/11/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

23 L364/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

24 L365/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

25 L372/26.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

26 L347/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

27 L336/18.05.2010 Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. (2 articole + anexa) – reluare vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 06.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

28 L325/18.05.2010 Proiectul de lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ – teritoriale. (6 Capitole, cu 124 articole) – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 06.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

29 L226/26.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. – reexaminare – vot pe raport Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

30 L322/18.05.2010 Proiectul de lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură.(2 articole) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 06.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

31 L527/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

33 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

34 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

35 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

36 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

37 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)

Go to top