Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 11 – 16 octombrie 2010.

2 L378/26.05.2010 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. - Se supune la vot

3 L366/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

4 L367/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

5 L376/26.05.2010 Propunerea legislativă privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

6 L407/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.(articol unic, cu 18 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

7 L361/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii. (13 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

8 L354/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

9 L363/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

10 L353/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

11 L357/26.05.2010 Propunerea legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

12 L382/26.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

13 L352/26.05.2010 Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby. (13 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

14 L358/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

15 L359/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

16 L375/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

17 L658/05.10.2010 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L356/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

19 L386/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

20 L351/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 60 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

21 L346/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

22 L405/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

23 L384/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2 articole, cu 6 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

24 L385/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.(2 articole, cu 8 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

25 L355/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare + 2 anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

26 L383/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 330 din 05/11/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

27 L364/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

28 L365/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

29 L345/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

30 L349/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2004 – Legea gazelor, publicată în M.Of. nr. 679 din 28 Iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

31 L372/26.05.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

32 L347/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

33 L350/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, publicată în M. Of. nr.200 din 9 Mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

34 L374/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

35 L362/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

36 L369/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

37 L373/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

38 L379/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.451 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

39 L381/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

40 L394/01.06.2010 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

41 L400/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

42 L395/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.15 şi art.16 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

43 L398/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (68 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

44 L393/01.06.2010 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării în elemente de infrastructură educaţională. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

45 L397/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare.(articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

46 L406/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

47 L398/08.12.2000 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale “Petromidia” – S.A. Constanţa. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

48 L454/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

49 L455/29.06.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

50 L499/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 20.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

51 L482/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 2 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

52 L500/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

53 L512/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

54 L483/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană. (articol unic + Ordonanţă (un articol, cu 7 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

55 L486/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic + Ordonanţă (un articol, cu 98 modificări + 2 anexe)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

56 L412/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (articol unic, cu 4 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

57 L162/18.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

58 L391/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 53 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

59 L452/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

60 L501/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

61 L403/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997, privind taxele judiciare de timbru. (un articol, cu 5 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

62 L401/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. ( articol unic, cu 73 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

63 L390/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

64 L409/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă, cu toate modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

65 L392/01.06.2010 Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

66 L173/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi a Legii nr. 383/2007 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. (propunere legislativă) (4 articole, cu 44 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

67 L705/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 29 alin.(5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Go to top