Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 13 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 18 – 23 octombrie 2010.

2 Numirea membrilor în Consiliul Naţional de Integritate. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

3 Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate a tranzacţiilor încheiate de autorităţile publice din România cu Daimler AG, în perioada 2007-2008. - Se supune la vot (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

4 L124/11.10.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarei iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice. - reexaminare - Se supune la vot

5 L370/26.05.2010 L432/15.06.2010 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. - Se supune la vot

6 L665/12.10.2010 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010. (5 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

7 L379/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

8 L381/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

9 L350/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, publicată în M. Of. nr.200 din 9 Mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

10 L374/26.05.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 13.10.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

11 L650/28.09.2010 Proiectul de lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean. (8 Capitole, cu 36 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 15.12.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L452/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

13 L403/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru. (un articol, cu 5 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

14 L390/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

15 L409/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă, cu toate modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

16 L401/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. ( articol unic, cu 73 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

17 L392/01.06.2010 Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

18 L396/01.06.2010 Propunerea legislativă privind procedura colectării debitelor. (6 capitole, cu 14 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

19 L510/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 59 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

20 L501/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

21 L454/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

22 L455/29.06.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

23 L512/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

24 L499/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 20.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

25 L482/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 2 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

26 L500/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

27 L505/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (3 Capitole, cu 19 articole + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

28 L112/14.04.2009 Proiectul de lege privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (20.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

29 L511/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

30 L503/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

31 L402/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. (2 articole , cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

32 L404/01.06.2010 Propunerea legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

33 L408/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ( articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

34 L483/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană. (articol unic + Ordonanţă (un articol, cu 7 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

35 L486/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 98 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

36 L400/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

37 L391/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 53 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

38 L395/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.15 şi art.16 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

39 L398/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (68 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

40 L393/01.06.2010 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării în elemente de infrastructură educaţională. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

41 L397/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare.(articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

42 L406/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

43 L484/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 5 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

44 L485/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 18 articole)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

45 L506/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 20 articole + 6 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

46 L507/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

47 L398/08.12.2000 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale “Petromidia” – S.A. Constanţa. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

48 L173/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi a Legii nr. 383/2007 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. (propunere legislativă) (4 articole, cu 44 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

49 L705/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 29 alin.(5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Go to top