Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 L379/26.05.2010 L381/26.05.2010 L350/26.05.2010 L374/26.05.2010 L453/29.06.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 13 octombrie, respectiv 14 octombrie 2010 a următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, publicată în M. Of. nr.200 din 9 Mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. 5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

3 L124/11.10.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarei iniţiative legislative (continuare): 1. Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice. - reexaminare - Se supune la vot

4 L657/05.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007. (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

5 L650/28.09.2010 Proiectul de lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean. (8 Capitole, cu 36 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 15.12.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

6 L486/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 98 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

7 L452/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

8 L390/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

9 L409/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă, cu toate modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

10 L401/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. ( articol unic, cu 73 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

11 L502/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 38 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L510/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 59 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

13 L501/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

14 L454/29.06.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 18.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

15 L455/29.06.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

16 L512/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

17 L399/01.06.2010 Propunerea legislativă – Legea arhivelor. (6 capitole – 55 articole) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

18 L505/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (3 Capitole, cu 19 articole + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

19 L112/14.04.2009 Proiectul de lege privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (20.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

20 L511/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

21 L503/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

22 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)

Go to top