Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 19 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 L403/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru. (un articol, cu 5 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

2 L392/01.06.2010 Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

3 L396/01.06.2010 Propunerea legislativă privind procedura colectării debitelor. (6 capitole, cu 14 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

4 L402/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

5 L404/01.06.2010 Propunerea legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

6 L408/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ( articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

7 L483/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană. (articol unic + Ordonanţă (un articol, cu 7 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

8 L400/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

9 L391/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 53 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

10 L395/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.15 şi art.16 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (articol unic, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

11 L398/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (68 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

12 L393/01.06.2010 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării în elemente de infrastructură educaţională. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

13 L397/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare.(articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

14 L406/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 L484/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 5 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L485/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 18 articole)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

17 L506/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 20 articole + 6 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L504/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

19 L507/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

20 L499/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 20.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

21 L482/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 2 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

22 L500/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

23 L419/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme. (un articol, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

24 L412/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (articol unic, cu 4 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

25 L162/18.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

26 L416/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

27 L418/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale. (un articol, cu 10 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

28 L417/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

29 L449/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

30 L647/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 16 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

Ordine de zi suplimentară

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L452/29.06.2010 L454/29.06.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 18 octombrie 2010 a următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

2 L124/11.10.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarei iniţiative legislative (continuare): 1. Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice. - reexaminare - Se supune la vot

3 L657/05.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007. (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

4 L650/28.09.2010 Proiectul de lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean. (8 Capitole, cu 36 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 15.12.2010) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

5 L486/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 98 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

6 L390/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

7 L409/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă, cu toate modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

8 L401/01.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. ( articol unic, cu 73 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

9 L502/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 38 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

10 L510/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 59 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

11 L501/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L455/29.06.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

13 L512/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

14 L399/01.06.2010 Propunerea legislativă – Legea arhivelor. (6 capitole – 55 articole) (termen de adoptare tacită: 19.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

15 L505/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (3 Capitole, cu 19 articole + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

16 L112/14.04.2009 Proiectul de lege privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (20.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

17 L511/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

18 L503/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

Go to top