Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 20 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
11:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 25 – 30 octombrie 2010.

2 L508/02.09.2010 Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarei iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. - Se supune la vot.

3 L455/29.06.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 19 octombrie 2010 a următoarei iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale.

4 L663/12.10.2010 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999. (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

5 L674/12.10.2010 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului U.E., semnată la Bruxelles la 10 martie 2009. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

6 L499/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 20.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 L482/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 2 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 L512/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică

9 L500/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

10 L510/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 59 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

11 L502/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 38 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

12 L501/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

13 L511/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

14 L503/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

15 L505/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (3 Capitole, cu 19 articole + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

16 L483/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană. (articol unic + Ordonanţă (un articol, cu 7 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

17 L484/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 5 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L485/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 18 articole)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

19 L506/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 20 articole + 6 anexe)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

20 L504/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

21 L507/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (7 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.10.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

22 L112/14.04.2009 Proiectul de lege privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (20.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

23 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (08.03.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

24 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (24.04.2008) – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

25 L533/06.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

26 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. (22.03.2006) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. (28.10.2008) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

28 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(21.06.2010) – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

29 L7/02.02.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. (14.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

Go to top