Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 octombrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 L512/02.09.2010 L502/02.09.2010 L501/02.09.2010 L503/02.09.2010 L505/02.09.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 21 octombrie 2010 a următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. 2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

3 L662/12.10.2010 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

4 L668/12.10.2010 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

5 L412/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (articol unic, cu 4 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

6 L162/18.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

7 L416/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

8 L419/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme. (un articol, cu 2 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

9 L418/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale. (un articol, cu 10 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

10 L417/08.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

11 L449/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 26.10.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

12 L601/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (2 articole, cu 122 modificări) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

13 L434/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

14 L648/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 sbpct.2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 29 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

15 L435/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

16 L433/15.06.2010 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit sau alte mijloace şi practici oculte. (un Capitol, cu 12 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

17 L436/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L437/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M. Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

19 L438/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

20 L112/14.04.2009 Proiectul de lege privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (20.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

21 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (08.03.2010) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

22 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (24.04.2008) – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

23 L533/06.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

24 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. (22.03.2006) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

25 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. (28.10.2008) – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

26 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(21.06.2010) – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L7/02.02.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. (14.07.2010) – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

28 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)

Go to top