Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 01 noiembrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 Numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

3 Proiectul de hotărâre privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate. - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

4 Numirea Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor)

5 L673/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Bucureşti, între Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010. (6 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

6 L675/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului) pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. (4 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

7 L679/19.10.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti, la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

8 L648/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 sbpct.2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 29 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

9 L435/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. (articol unic, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

10 L433/15.06.2010 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit sau alte mijloace şi practici oculte. (un Capitol, cu 12 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

11 L434/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

12 L436/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

13 L437/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M. Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

14 L438/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

15 L445/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2 articole, cu 18 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L446/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

17 L448/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vederea declarării “Zilei Naţionale de Rugăciune” ca sărbătoare legală nelucrătoare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică

18 L450/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

19 L444/22.06.2010 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice. (2 articole) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

20 L440/22.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

21 L540/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

22 L479/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (6 articole, cu 124 modificări + anexă) – vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

23 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

24 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

25 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

26 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

28 L642/06.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

29 L7/29.01.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

30 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)

Go to top