Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 aprilie 2011

Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (9,00 - 10,00)
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 - 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 - 13,00)
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 9,00 – 10,00)
2 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 11 – 16 aprilie 2011.
3 Informare privind Scrisorile Preşedintelui României referitoare la : - participarea României cu forţe şi mijloace la misiunea de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Enbargo) împotriva Libiei (cu 2 ofiţeri de stat major şi o Fregată clasa T22R (205 militari)); - participarea României cu forţe la misiunea NATO de instruire a forţelor afgane de poliţie, NATO Training Mission în Afganistan/NTMA (cu 66 de jandarmi); - punerea la dispoziţia forţelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii a unor facilităţi, în vederea dislocării şi operării pe aerodromuri din ţara noastră a unor aeronave destinate realimentării în aer, utilizate în operaţia de impunere a Rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU nr. 1973/2011 privind Libia.
4 Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului. Raport: Comisia pentru regulament - se adoptă cu votul majorităţii senatorilor
5 Alegerea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii. Rapoarte: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supun la vot proiectele de hotărâre. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
6 Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea şi urmărirea penală am infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, COM (2011) 32 final. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supun la vot proiectul de hotărâre. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) introdus la aprobarea ordinii de zi la punctul 6
7 L207/22.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 17 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară introdus la aprobarea ordinii de zi la punctul 7 Adoptat
8 L168/14.02.2011 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 25 ianuarie Ziua Ecumenismului. - Se supune la vot Aprobat
9 L261/04.04.2011 L260/04.04.2011 L262/04.04.2011 L270/04.04.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. 2. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice. 3. Proiectul de lege – Legea turismului. 4. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - Se supune la vot Aprobat
10 L181/22.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 07.04.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică Respins
11 L183/22.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli. (articol unic + Ordonanţă (11 articole, cu 9 modificări)) (termen de adoptare tacită: 07.04.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L814/21.12.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”. (articol unic, cu 5 modificări) – procedură de urgenţă – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L4/08.02.2011 Proiectul de lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. (58 articole) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
14 L123/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
15 L815/21.12.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
16 L234/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 27.04.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
17 L387/26.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
18 L233/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
19 L232/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
20 L56/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 40 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
21 L77/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
22 L68/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
23 L158/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
24 L44/14.02.2011 Propunerea legislativă privind funcţionarea Birourilor de Credit. (18 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
25 L45/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi valorificarea activelor bancare neperformante. (un articol, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
26 L73/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
27 L63/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
28 L64/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
29 L126/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
30 L149/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Codului Fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
31 L170/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
32 L163/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M. Of. nr. 941 din 29 Decembrie 2003 (rectificată şi republicată), cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
33 L50/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 10/11/2008. (articol unic, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
34 L70/14.02.2011 Propunerea legislativă privind restituirea sumelor reţinute în mod abuziv persoanelor fără copii. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
35 L128/14.02.2011 Voturi finale – ora 12,00 Propunerea legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat. (3 articole) – vot final (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
36 L746/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcţiilor şi demnitarilor publici, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI precum şi completarea altor acte normative. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
37 L529/30.09.2009 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (11 articole, cu 15 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
38 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
39 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
40 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(21.06.2010) – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
41 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
42 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
43 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
Go to top