Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 aprilie 2011

Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,00 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
16:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Alegerea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii. Rapoarte: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supun la vot proiectele de hotărâre. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
2 L40/14.02.2011 L181/22.02.2011 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 6, respectiv 7 aprilie 2011, a următoarelor iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
3 L184/22.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
4 L815/21.12.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (articol unic, cu 4 modificări)– raport de respingere – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
5 L231/07.03.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 26.04.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 L123/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere – continuare dezbateri (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
7 L234/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 27.04.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
8 L233/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
9 L232/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
10 L387/26.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
11 L626/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
12 L628/19.11.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Remuş, prin reorganizarea comunei Frăteşti, jud. Giurgiu. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 L745/23.11.2010 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. (propunere legislativă) (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
14 L664/12.10.2010 Proiectul de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L563/22.10.2009 Proiectul de lege privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
16 L128/14.02.2011 Propunerea legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat. (3 articole) – vot final (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
17 L746/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcţiilor şi demnitarilor publici, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI precum şi completarea altor acte normative. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
18 L529/30.09.2009 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (11 articole, cu 15 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
19 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
20 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
21 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
22 L533/30.11.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. ) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
23 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
24 L461/30.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de ŞtiinţeAgricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
25 Întrebări, interpelări şi răspunsuri
Go to top