Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 13 aprilie 2011


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (9,00 – 10,00)
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
09:00 13:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 9,00 – 10,00)
2 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 18 – 23 aprilie 2011.
3 L184/22.02.2011 L815/21.12.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 11 aprilie 2011, a următoarelor iniţiative legislative: - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
4 L203/22.02.2011 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative: - Propunerea legislativă privind promovarea invenţiilor. - Se supune la vot.
5 L276/11.04.2011 L283/11.04.2011 L284/11.04.2011 L287/11.04.2011 L288/11.04.2011 L290/11.04.2011 L293/11.04.2011 L300/11.04.2011 L301/11.04.2011 L302/11.04.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. 2. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni. 3. Propunerea legislativă privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport. 4. Propunerea legislativă privind contractarea serviciilor sociale. 5. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Protecţie şI consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitarea Ion Creangă”. 6. Propunerea legislativă – Legea timbrului cultural. 7. Propunerea legislativă privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane. 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare. - Se supune la vot
6 L231/07.03.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 26.04.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
7 L234/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 27.04.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
8 L123/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere – continuare dezbateri (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
9 L233/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
10 L232/07.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 7 modificări)) (termen de adoptare tacită: 21.04.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
11 L3/08.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. (4 articole, cu 24 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
12 L11/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 14 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
13 L218/22.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
14 L38/14.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (2 articole, cu 6 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
15 L167/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010. (articol unic, cu 5 modificări + anexă) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
16 L83/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 138) alin. (6) al Legii nr. 169/2010 privind procedura insolvenţei. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
17 L151/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
18 L132/14.02.2011 Propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România. (28 articole + 3 anexe) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
19 L295/23.06.2009 Proiectul de lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. (17.12.2010) – reexaminare – raport de admitere a cererii şi de respingere a proiectului de lege Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
20 L140/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind cimitirele şi serviciile funerare. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
21 L159/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, oraş – martir. (articol unic) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
22 L37/14.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice. (2 articole, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
23 L134/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. (articol unic, cu 12 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
24 L133/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
25 L78/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
26 L204/22.02.2011 Propunerea legislativă - Legea antreprenorului social. (8 articole) (termen de adoptare tacită: 16.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
27 L56/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 40 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
28 L77/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
29 L68/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
30 L158/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
31 L48/14.02.2011 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România. ( 4 articole) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
32 L258/28.03.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. (articol unic + Ordonanţă (18 articole)) (termen de adoptare tacită: 12.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
33 L139/14.02.2011 Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit. (5 articole, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
34 L626/19.11.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215 (r1) din 23/04/2001 a administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
35 L628/19.11.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Remuş, prin reorganizarea comunei Frăteşti, jud. Giurgiu. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
36 L745/23.11.2010 Proiectul de lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti. (propunere legislativă) (2 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
37 L664/12.10.2010 Proiectul de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
38 L563/22.10.2009 Proiectul de lege privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
39 L9/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 16 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
40 L7/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 9 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
41 L387/26.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
42 L128/14.02.2011 Voturi finale - ora 12,00 Propunerea legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat. (3 articole) – vot final (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
43 L746/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcţiilor şi demnitarilor publici, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI precum şi completarea altor acte normative. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
44 L529/30.09.2009 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (11 articole, cu 15 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
45 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
46 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
47 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(21.06.2010) – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
48 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
49 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
50 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
Go to top