Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 20 aprilie 2011


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:00 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
-Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare;
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00);
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
10:00 13:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE. (orele 9,00 – 10,00)
2 LUCRĂRI ÎN PLEN (orele 10,00 - 13,00) Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 25 – 30 aprilie 2011.
3 Rapoartele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii asupra petiţiilor primite în trimestrele III, IV şi în semestrul II ale anului 2010. (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin.(4) din Regulamentul Senatului)
4 L319/18.04.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarei iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii. - Se supune la vot
5 L123/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere – continuare dezbateri (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
6 L3/08.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. (4 articole, cu 24 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
7 L5/08.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei. (4 articole, cu 12 modificări) – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
8 L387/26.05.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (16.02.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
9 L7/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 9 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară Adoptat
10 L11/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 14 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.05.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
11 L38/14.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (2 articole, cu 6 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L167/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010. (articol unic, cu 5 modificări + anexă) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L83/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 138) alin. (6) al Legii nr. 169/2010 privind procedura insolvenţei. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică Aprobat
14 L151/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
15 L55/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
16 L72/14.02.2011 Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. (31 articole) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
17 L132/14.02.2011 Propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România. (28 articole + 3 anexe) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
18 L37/14.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice. (2 articole, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
19 L134/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. (articol unic, cu 12 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
20 L137/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. (articol unic, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
21 L139/14.02.2011 Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit. (5 articole, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
22 L44/14.02.2011 Propunerea legislativă privind funcţionarea Birourilor de Credit. (18 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
23 L45/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi valorificarea activelor bancare neperformante. (un articol, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
24 L133/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
25 L78/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
26 L58/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1/03.01.2008. (un articol, cu o modificare) – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
27 L56/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 40 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
28 L77/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
29 L68/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
30 L158/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
31 L155/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2001 - Legea voluntariatului. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
32 L215/22.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2001 – Legea voluntariatului, republicată. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
33 L49/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 4 al anexei nr. IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
34 L138/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
35 L61/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 48² al Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
36 L130/14.02.2011 Propunerea legislativă privind completarea OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
37 L171/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
38 L148/14.02.2011 Propunerea legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
39 L150/14.02.2011 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal. ( articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
40 L48/14.02.2011 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România. ( 4 articole) (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
41 L95/14.02.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2007. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
42 L96/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”. (7 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
43 L165/14.02.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000, privind publicitatea. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
44 L162/14.02.2011 Propunerea legislativă – Legea profesiei de jurnalist. (77 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.05.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
Go to top