Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 noiembrie 2011


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:00 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
10:00 13:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 – 10,00)
2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 14 - 20 noiembrie 2011.
3 Proiect de Hotărâre privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate: 1. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanţe excepţionale - COM (2011) 560 final. Raport: Comisia pentru afaceri europene - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
4 Numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
5 L640/10.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L641/10.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
7 L496/28.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 155/2010. (2 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică Respins
8 L499/28.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
9 L474/20.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. (2 articole, cu 15 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.11.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară Adoptat
10 L493/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Respins
11 L494/28.06.2011 Propunerea legislativă privind instituirea Premiului “Ambasadorii anului”. (3 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Respins
12 L497/28.06.2011 Propunerea legislativă pentru completarea art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Respins
13 L498/28.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (un articol, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Respins
14 L490/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
15 L491/28.06.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
16 L492/28.06.2011 Propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie şi a produselor făinoase. (25 articole + 4 anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
17 L489/28.06.2011 Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la combustibili. (articol unic) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
18 L500/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative. (3 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
19 L518/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 4 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
20 L516/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
21 L513/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile. (articol unic + Ordonanţă (16 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
22 L515/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 4 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
23 L530/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (articol unic + Ordonanţă (14 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
24 L531/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. (articol unic + Ordonanţă (93 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
25 L517/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti. (articol unic + Ordonanţă (12 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
26 L634/10.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. (articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 37 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
27 L501/06.09.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice. (2 articole, cu 19 modificări) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
28 L503/06.09.2011 Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere. (24 articole) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
29 L505/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. (articol unic + Ordonanţă (19 articole, cu 93 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
30 L638/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României-EXIMBANK S.A. (articol unic + Ordonanţă (3 articole) (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
31 L639/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale. (articol unic + Ordonanţă (16 articole, cu 2 modificări + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
32 L519/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
33 L528/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. (articol unic + Ordonanţă (46 articole)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
34 L529/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
35 L594/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
36 L637/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (21 articole, cu 7 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
37 L592/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
38 L573/06.09.2011 Propunerea legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale. (47 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
39 L603/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (un articol, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
40 L565/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. 3 al art. 17 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
41 L577/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
42 L539/06.09.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de lobby în România. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
43 L544/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
44 L552/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (articol unic,cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
45 L568/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
46 L579/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 7, alin. (4) din O.U.G. 119/2007, privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
47 L540/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.(articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
48 L555/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
49 L595/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
50 L543/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
51 L566/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea farmaciei nr. 266/2008. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
52 L597/06.09.2011 Propunerea legislativă privind managementul privat al întreprinderilor publice. (29 articole + 3 anexe) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
53 L584/06.09.2011 Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii. (16 articole + anexă) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
54 L585/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 175/16.07.2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu 7 modificări) – procedură de urgenţă – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
55 L335/26.04.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
56 L332/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea art. 21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
57 L488/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Go to top