Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 noiembrie 2011


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,00 – 17,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (17,00 – 18,00)
16:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:00 19:30


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Informarea plenului Senatului cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru: - Propunerea de Regulament al PE şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce priveşte identificarea electronică a bovinelor şi eliminarea dispoziţiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită şi mânzat – COM (2011) 525 final. - Propunerea de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE – COM (2011) 594 final.
2 L580/06.09.2011 L592/06.09.2011 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată. 2. Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. - Se supune la vot.
3 L665/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti, la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002. (6 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară Adoptat
4 L662/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
5 L667/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L653/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
7 L654/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
8 L663/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
9 L635/10.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 31 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
10 L514/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
11 L591/06.09.2011 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. (25 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L532/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 18 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L511/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară Adoptat
14 L602/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Caransebeş “Oraş – martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”. (articol unic) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
15 L568/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Respins
16 L570/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică Respins
17 L542/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă. (17 articole, cu 17 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică Respins
18 L589/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 74¹ din Codul Penal. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică Adoptat
19 L593/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară Respins
20 L573/06.09.2011 Propunerea legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale. (47 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Adoptat
21 L603/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (un articol, cu 2 modificări)(termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Adoptat
22 L565/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. 3 al art. 17 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Respins
23 L574/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
24 L545/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
25 L556/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
26 L550/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
27 L587/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 276/20.04.2011. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
28 L600/06.09.2011 Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare naţională. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
29 L577/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
30 L575/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.(articol unic, cu 16 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
31 L555/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 5 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
32 L595/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
33 L543/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
34 L566/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea farmaciei nr. 266/2008. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
35 L540/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.(articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
36 L588/06.09.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern. (51 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
37 L601/06.09.2011 Propunerea legislativă privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
38 L557/06.09.2011 Propunerea legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare. (7 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
39 L551/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
40 L561/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (un articol, cu 13 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
41 L572/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
42 L582/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
43 L611/06.09.2011 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. (3 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
44 L548/06.09.2011 Propunerea legislativă privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. (16 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
45 L539/06.09.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de lobby în România. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
46 L544/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
47 L552/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (articol unic,cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
48 L579/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 7, alin. (4) din O.U.G. nr. 119/2007, privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
49 L549/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
50 L637/10.10.2011 Voturi finale Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (21 articole, cu 7 modificări)) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
51 L634/10.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil(articol unic + Ordonanţă (8 articole, cu 37 modificări)) – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
52 L546/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (articol unic, cu 4 modificări) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică Adoptat
53 L553/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (un articol, cu o modificare) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică Respins
54 L639/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale. (articol unic + Ordonanţă (16 articole, cu 2 modificări + 2 anexe)) – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
55 L519/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
56 L528/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. (articol unic + Ordonanţă (46 articole)) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
57 L529/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
58 L533/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 93 modificări)) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
59 L534/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (11 articole, cu 114 modificări)) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
60 L559/06.09.2011 Propunerea legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (6 articole) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Respins
61 L605/06.09.2011) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (articol unic, cu o modificare) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Respins
62 L509/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) – vot final (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
63 L636/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (10 articole, cu 9 modificări)) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 24.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
64 L632/03.10.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215(r1) din 23/04/2001 privind administraţia publică locală. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică Adoptat
65 ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)
Go to top