Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 05 noiembrie 2013


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi 10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)
 
 
2 L518/15.10.2013

LUCRĂRI ÎN PLEN 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.  – procedură de urgenţă – vot final
                                                             (termen de adoptare tacită: la 2 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru afaceri europene
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii:ordinară
 
Adoptat
3 L261/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
4 L267/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.                                                                             
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
5 L282/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.             (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
6 L499/30.09.2013 Proiectul de lege privind parteneriatul public-privat.    
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 17.12.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L251/17.06.2013 Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă.                      (termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
8 L342/03.09.2013 Propunerea legislativă privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice.   – procedură de urgenţă                
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
9 L266/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr. 99/29.08.2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
10 L248/17.06.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr. 365 din 29  mai 2007.                                     (termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
11 L247/17.06.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
(termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
12 L260/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice.
  (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
13 L270/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L246/17.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul Fiscal. 
  (termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
15 L278/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
16 L262/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
17 L280/25.06.2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuţiilor sociale obligatorii.    
 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
18 L281/25.06.2013 Propunerea legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi.                                                            (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
19 L401/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L276/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
21 L274/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                            
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
22 L264/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
23 L269/25.06.2013     Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului.                                                         
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
24 L272/25.06.2013   Propunerea legislativă privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.   (termen de adoptare tacită: 14.11.2013 )
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
25 L271/25.06.2013   Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
26 L465/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 89/1998 - Legea apiculturii. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
27 L361/03.09.2013       Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu  anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.                                                    
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
28 L445/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
29 L265/25.06.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
30 L273/25.06.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.                              
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)

Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
31 L268/25.06.2013   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
32 L275/25.06.2013     Propunerea legislativă privind butonul de panică.                                                                
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
33 L365/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                   
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
34 L472/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
35 L279/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului. 
 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
36 L347/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
37 L350/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
38 L383/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.                             
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
39 L408/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis 
Caracterul legii: organică
40 L399/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social - republicată.                                              
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
41 L422/03.09.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.                                             
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
42 L438/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
43 L468/03.09.2013 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat.                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
44 L469/03.09.2013 Propunerea legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
45 L372/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.                                                                     
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
46 L353/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
47 L335/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
48 L334/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
49 L386/03.09.2013 Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
50 L488/23.09.2013 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1/05.01.2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
51 L511/07.10.2013 Proiectul de lege pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.     (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
52 L339/03.09.2013     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.                                                                  
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
53 L391/03.09.2013 Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naţionale. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
54 L473/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                     
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
55 L376/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
56 L337/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală.          
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013) 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
57 L485/17.09.2013 Vot final

Proiectul  de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei. - adoptat  de Camera Deputaţilor  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei, nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Respins
58 L194/22.02.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002- reexaminare (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptat de Camera Deputaţilor – vot final
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
Respins
Go to top